Trang chủ » COVID-19

COVID-19

Trong đại dịch Covid-19 toàn cầu, Công ty Đông Nam luôn luôn tìm các giải pháp phù hợp để đảo bảo cung cấp các sản phẩm an toàn cũng như các giải pháp an toàn trong điều trị bệnh, xét nghiệm, vật tư tiêu hao và các giải pháp sạch cho phòng thí nghiệm, bệnh viện,...

 
 

Sản phẩm