Hiển thị tất cả 19 kết quả

  Giá đựng micropipette, Model: NT-STD (Watson- Nhật Bản)

  Giá đỡ micropipette được thiết kế với góc tốt nhất giúp dễ dàng móc pipet và cầm chắc chắn.

  Số vị trí: 6

  Tương thích với một số dòng máy của các hãng khác.

  Micropipette 0,2- 2 µL, Model: NT-S2 (Watson- Nhật Bản)

  Micropipette Watson là dụng cụ dùng để hút xả một lượng mẫu chính xác từ nơi này đến nơi khác, thường được sử dùng trong các phòng thí nghiệm hóa, hóa lý, sinh hóa, hóa dược hay dược liệu.

  Micropipette 1- 10 µL, Model: NT-S10 (Watson- Nhật Bản)

  Micropipette Watson là dụng cụ dùng để hút xả một lượng mẫu chính xác từ nơi này đến nơi khác, thường được sử dùng trong các phòng thí nghiệm hóa, hóa lý, sinh hóa, hóa dược hay dược liệu.

  Micropipette 10- 100 µL, Model: NT-S100 (Watson- Nhật Bản)

  Micropipette Watson là dụng cụ dùng để hút xả một lượng mẫu chính xác từ nơi này đến nơi khác, thường được sử dùng trong các phòng thí nghiệm hóa, hóa lý, sinh hóa, hóa dược hay dược liệu.

  Micropipette 100- 1000 µL, Model: NT-S1000 (Watson- Nhật Bản)

  Micropipette Watson là dụng cụ dùng để hút xả một lượng mẫu chính xác từ nơi này đến nơi khác, thường được sử dùng trong các phòng thí nghiệm hóa, hóa lý, sinh hóa, hóa dược hay dược liệu.

  Micropipette 2-20µL, Model: NT-S20 (Watson- Nhật Bản)

  Micropipette Watson là dụng cụ dùng để hút xả một lượng mẫu chính xác từ nơi này đến nơi khác, thường được sử dùng trong các phòng thí nghiệm hóa, hóa lý, sinh hóa, hóa dược hay dược liệu.

  Micropipette 20- 200 µL, Model: NT-S200 (Watson- Nhật Bản)

  Micropipette Watson là dụng cụ dùng để hút xả một lượng mẫu chính xác từ nơi này đến nơi khác, thường được sử dùng trong các phòng thí nghiệm hóa, hóa lý, sinh hóa, hóa dược hay dược liệu.

  Micropipette 500- 5000 µL, Model: NT-S5000 (Watson- Nhật Bản)

  Micropipette Watson là dụng cụ dùng để hút xả một lượng mẫu chính xác từ nơi này đến nơi khác, thường được sử dùng trong các phòng thí nghiệm hóa, hóa lý, sinh hóa, hóa dược hay dược liệu.

  Micropipette cố định 10 µL, Model: NT-F10 (Watson- Nhật Bản)

  Micropipette Watson là dụng cụ dùng để hút xả một lượng mẫu chính xác từ nơi này đến nơi khác, thường được sử dùng trong các phòng thí nghiệm hóa, hóa lý, sinh hóa, hóa dược hay dược liệu.

  Đối với các nghiên cứu và kiểm tra đòi hỏi việc phân phối lặp đi lặp lại một thể tích chính xác, Micropipette cố định sẽ là một giải pháp tối ưu.

  Micropipette cố định 10- 100 µL, Model: NT-F100 (Watson- Nhật Bản)

  Micropipette Watson là dụng cụ dùng để hút xả một lượng mẫu chính xác từ nơi này đến nơi khác, thường được sử dùng trong các phòng thí nghiệm hóa, hóa lý, sinh hóa, hóa dược hay dược liệu.

  Đối với các nghiên cứu và kiểm tra đòi hỏi việc phân phối lặp đi lặp lại một thể tích chính xác, Micropipette cố định sẽ là một giải pháp tối ưu.

  Micropipette cố định 100- 1000 µL, Model: NT-F1000 (Watson- Nhật Bản)

  Micropipette Watson là dụng cụ dùng để hút xả một lượng mẫu chính xác từ nơi này đến nơi khác, thường được sử dùng trong các phòng thí nghiệm hóa, hóa lý, sinh hóa, hóa dược hay dược liệu.

  Đối với các nghiên cứu và kiểm tra đòi hỏi việc phân phối lặp đi lặp lại một thể tích chính xác, Micropipette cố định sẽ là một giải pháp tối ưu.

  Micropipette cố định 2-20µL, Model: NT-F20 (Watson- Nhật Bản)

  Micropipette Watson là dụng cụ dùng để hút xả một lượng mẫu chính xác từ nơi này đến nơi khác, thường được sử dùng trong các phòng thí nghiệm hóa, hóa lý, sinh hóa, hóa dược hay dược liệu.

  Đối với các nghiên cứu và kiểm tra đòi hỏi việc phân phối lặp đi lặp lại một thể tích chính xác, Micropipette cố định sẽ là một giải pháp tối ưu.

  Micropipette cố định 20- 200 µL, Model: NT-F200 (Watson- Nhật Bản)

  • Micropipette Watson là dụng cụ dùng để hút xả một lượng mẫu chính xác từ nơi này đến nơi khác, thường được sử dùng trong các phòng thí nghiệm hóa, hóa lý, sinh hóa, hóa dược hay dược liệu.
  • Đối với các nghiên cứu và kiểm tra đòi hỏi việc phân phối lặp đi lặp lại một thể tích chính xác, Micropipette cố định sẽ là một giải pháp tối ưu.

  Micropipette cố định 500- 5000 µL, Model: NT-F5000 (Watson- Nhật Bản)

  Micropipette Watson là dụng cụ dùng để hút xả một lượng mẫu chính xác từ nơi này đến nơi khác, thường được sử dùng trong các phòng thí nghiệm hóa, hóa lý, sinh hóa, hóa dược hay dược liệu.

  Đối với các nghiên cứu và kiểm tra đòi hỏi việc phân phối lặp đi lặp lại một thể tích chính xác, Micropipette cố định sẽ là một giải pháp tối ưu.

  Micropipette hấp tiệt trùng 0,2- 2 µL, Model: NT-A2 (Watson- Nhật Bản)

  Micropipette Watson là dụng cụ dùng để hút xả một lượng mẫu chính xác từ nơi này đến nơi khác, thường được sử dùng trong các phòng thí nghiệm hóa, hóa lý, sinh hóa, hóa dược hay dược liệu.

  Micropipette có thể hấp tiệt trùng mà không làm sai lệch thể tích hút nhả.

  Micropipette hấp tiệt trùng 1- 10 µL, Model: NT-A10 (Watson- Nhật Bản)

  Micropipette Watson là dụng cụ dùng để hút xả một lượng mẫu chính xác từ nơi này đến nơi khác, thường được sử dùng trong các phòng thí nghiệm hóa, hóa lý, sinh hóa, hóa dược hay dược liệu.

  Micropipette có thể hấp tiệt trùng mà không làm sai lệch thể tích hút nhả.

  Micropipette hấp tiệt trùng 100- 1000 µL, Model: NT-A1000 (Watson- Nhật Bản)

  Micropipette Watson là dụng cụ dùng để hút xả một lượng mẫu chính xác từ nơi này đến nơi khác, thường được sử dùng trong các phòng thí nghiệm hóa, hóa lý, sinh hóa, hóa dược hay dược liệu.

  Micropipette có thể hấp tiệt trùng mà không làm sai lệch thể tích hút nhả.

  Micropipette hấp tiệt trùng 20- 200 µL, Model: NT-A200 (Watson- Nhật Bản)

  Micropipette Watson là dụng cụ dùng để hút xả một lượng mẫu chính xác từ nơi này đến nơi khác, thường được sử dùng trong các phòng thí nghiệm hóa, hóa lý, sinh hóa, hóa dược hay dược liệu.

  Micropipette có thể hấp tiệt trùng mà không làm sai lệch thể tích hút nhả.

  Micropipette hấp tiệt trùng 500- 5000 µL, Model: NT-A5000 (Watson- Nhật Bản)

  Micropipette Watson là dụng cụ dùng để hút xả một lượng mẫu chính xác từ nơi này đến nơi khác, thường được sử dùng trong các phòng thí nghiệm hóa, hóa lý, sinh hóa, hóa dược hay dược liệu.

  Micropipette có thể hấp tiệt trùng mà không làm sai lệch thể tích hút nhả.