Hiển thị tất cả 5 kết quả

  CONFIRM’ L. mono BROTH

  CONFIRM’ L. mono broth là môi trường dạng lỏng dùng để phát hiện Listeria monocytogenes, được phân lập từ 1 khuẩn lạc đơn đặc trưng từ COMPASS® Listeria Agar trong trường hợp sử dụng các phương pháp thay thế cho việc phát hiện và đếm Listeria monocytogenes theo chứng nhận NF VALIDATION.

  Quy cách đóng gói:
  BM16208 – 18 lọ x 1mL

  CONFIRM’ L.MONO AGAR

  CONFIRM’ L. mono Agar là một môi trường nuôi cấy rắn được thiết kế để xác nhận họ và loài Listeria monocytogenes, được cô lập từ khuẩn lạc đặc trưng đơn lẻ từ COMPASS Listeria Agar, trong khuôn khổ phương pháp phát hiện (chứng nhận AFNOR, dưới số tham khảo BKR 23/2-11/02) và phương pháp đếm (chứng nhận AFAQ AFNOR dưới số tham khảo BKR 23/05-12/07).

  Quy cách đóng gói:
  Môi trường chuẩn bị sẵn trong đĩa Petri (Ø 90 mm)
  BM13908 – 10 đĩa

  CONFIRM’ SALMONELLA

  CONFIRM ’Salmonella là một thử nghiệm ngưng kết latex cho phép xác nhận các khuẩn lạc Salmonella giả định, sau khi làm thuần.
  CONFIRM ’Salmonella cũng được sử dụng để khẳng định Salmonella trong phương pháp phát hiện nhanh Salmonella -IRIS Salmonella®, không cần làm thuần, khuẩn lạc thử nghiệm được lấy trực tiếp từ môi trường IRIS Salmonella.
  Phương pháp IRIS Salmonella® phát hiện Salmonella được chứng nhận bởi Chứng nhận AFNOR, Chứng nhận số N ° BKR 23/07 – 10/11 và TCVN 13370:2021.

  MICROPLAQUE MUD/SF

  Microplate MUD / SF cho phép xác định và đếm enterococci trong nước, theo NF EN ISO 7899-1.

  Quy cách đóng gói:
  KIT :
  BT00308 – 25 tấm giếng+ 25 nắp vô trùng.

  MICROPLATE MUG/EC

  Microplate MUG / EC cho phép việc xác định thực tế và đếm số Escherichia coli trong nước, theo tiêu chuẩn ISO NF EN ISO 9308-3.