Hiển thị tất cả 10 kết quả

  CHROMOGENIC COLIFORM AGAR (CCA)

  Chromogenic Coliform agar (CCA) được sử dụng để phát hiện và đếm Escherichia coli và vi khuẩn Coliform trong nước với lượng vi khuẩn thấp (tổng số khuẩn lạc dưới 100). Có thể là nước uống, nước bể bơi đã khử trùng, hoặc nước đã qua xử lý.
  Thành phần môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9308-1: 2014.

  Dễ dàng sử dụng, khuẩn lạc đặc trưng, phân biệt E. coli (khuẩn lạc màu xanh) và Coliform (khuẩn lạc màu hồng)

  COMPASS® BACILLUS CEREUS AGAR

  COMPASS® Bacillus cereus Agar là một phương pháp được sử dụng để phát hiện và định lượng Bacillus cereus giả định trong các thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

  Phương pháp COMPASS® Bacillus cereus Agar và COMPASS® Bacillus Plus Agar được chứng nhận AFNOR theo quy trình xác nhận giá trị sử dụng phương pháp ISO 16140-2 2016.

  Phương pháp phát hiện, định lượng Bacillus cereus giả định trong 24 giờ mà không cần khẳng định.

  Khuẩn lạc đặc trưng màu xanh, dễ dàng đọc kết quả.

  COMPASS® CC AGAR

  COMPASS® cc Agar cho phép đếm trực tiếp Escherichia colicoliforms trong nước bằng phương pháp màng lọc trong 24 giờ mà không cần các thử nghiệm xác nhận điển hình như phát hiện oxidase hoặc sản xuất indole từ tryptophan.
  COMPASS® cc Agar phù hợp để kiểm nghiệm nước đã qua xử lý, nước uống có mật độ vi khuẩn thấp hoặc các nguồn nước bị ô nhiễm có chứa nồng độ vi khuẩn gây nhiễm cao.
  COMPASS® cc Agar được chứng nhận NF VALIDATION để định lượng E. coli coliforms trong 24 ± 3 giờ trong nước dành cho người theo phương pháp chuẩn NF EN ISO 9308-1: 2000. Thời hạn hiệu lực vào ngày 19 tháng 6 năm 2024.

  COMPASS® ECC AGAR

  Chromogenic Compass Ecc Agar là môi trường chọn lọc dùng để định lượng đồng thời Coliform E. coli mà không cần khẳng định trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

  Dễ dàng sử dụng, khuẩn lạc đặc trưng, phân biệt E. coli (khuẩn lạc màu xanh) và Coliform (khuẩn lạc màu hồng).

  Môi trường cho kết quả nhanh trong 24 giờ.

  COMPASS® ENTEROCOCCUS AGAR

  COMPASS Enterococcus Agar là môi trường chọn lọc được sử dụng để định lượng enterococcus trong thực phẩm và nước.

  Môi trường cho kết quả kiểm nghiệm trong 24 giờ, không cần khẳng định.

  Quy cách đóng gói:
  Môi trường bột khô
  BK183HA- chai 500g
  Môi trường pha sẵn trong chai
  BM11608- 100mlx10 chai
  Môi trường đổ đĩa sẵn:
  BM15708- 20 đĩa phi 90.

  COMPASS® LISTERIA AGAR

  COMPASS® Listeria là phương pháp nhanh được sử dụng để phát hiện và định lượng Listeria monocytogenesListeria spp trong thực phẩm, mẫu môi trường.

  Phương pháp được chứng nhận AFNOR, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp theo ISO 16140 : 2016. Phương pháp tham chiếu: ISO 11290-1 : 2017 và ISO 11290-2 : 2017.

  Phương pháp chỉ bao gồm một bước tăng sinh chọn lọc trong Fraser ½ broth, sau đó phân lập trên COMPASS® Listeria Agar. Kết quả kiểm nghiệm: 46 giờ, khẳng định: 6 giờ.

  Môi trường COMPASS® Listeria agar còn môi trường phân lập bắt buộc, sử dụng trong ISO 11290-1 và ISO 11290-2.

  EASY STAPH AGAR

  EASY STAPH là một phương pháp thay thế để định lượng Staphylococci dương tính với coagulase (bao gồm cả S. hyicus S. intermedius) trong các sản phẩm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và trong các mẫu môi trường.
  Không cần khẳng định, phương pháp này cho phép đếm số tụ cầu gây bệnh trong 22 giờ thay vì 48 giờ thông thường trong trường hợp của phương pháp tiêu chuẩn NF EN ISO 6888-2.
  Phương pháp này được chứng nhận NF VALIDATION, theo Chứng nhận N ° BKR 23/10 – 12/15.

  IRIS SALMONELLA AGAR

  IRIS SALMONELLA AGAR là môi trường phát hiện nhanh Salmonella trong vòng 37 giờ, khẳng định trong 2 phút.

  Phương pháp được chứng nhận AFNOR và tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 13370:2021) về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Phát hiện nhanh Salmonella spp. sử dụng thạch IRIS Salmonella

  Phát hiện tất cả các Salmonella di động và không di động bao gồm cả các loài và kiểu huyết thanh không điển hình.

  Khuẩn lạc đặc trung màu đỏ hồng.

  Phương pháp đơn giản: 1 broth, 1 plate.

  RHAPSODY AGAR®

  RHAPSODY Agar® là môi trường chọn lọc được sử dụng để định lượng Pseudomonas spp. trong các sản phẩm thực phẩm và các mẫu môi trường.
  Phương pháp này được chứng nhận NF VALIDATION theo ISO 16140-2: 2016, để đếm Pseudomonas spp. trong các sản phẩm thịt.
  Phương pháp tham chiếu được sử dụng để xác nhận là tiêu chuẩn NF EN ISO 13720: 2010.
  Phương pháp này cũng được chứng nhận NF VALIDATION theo ISO 16140-2: 2016, để đếm Pseudomonas spp. trong các sản phẩm sữa.
  Phương pháp đã được xác nhận cho phép thống kê trong 48 ± 3 giờ mà không cần xác nhận đối với các sản phẩm thịt và sản phẩm sữa.

  Quy cách đóng gói:
  Môi trường chuẩn bị sẵn trong đĩa Petri (∅ 90 mm):
  BM16708 – 20 đĩa

  SYMPHONY AGAR

  Symphony Agar cho phép đếm nấm men và nấm mốc trong tất cả các mẫu thực phẩm và thức ăn chăn nuôi mà không cần phụ thuộc vào hoạt độ nước.

  Môi trường SYMPHONY agar được chứng nhận bởi NF VALIDATION cho việc định lượng nấm men và nấm mốc ở tất cả các mẫu thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, tham chiếu BKR 23 / 11-12 / 18.

  Môi trường này cho phép định lượng chỉ trong vòng 54 giờ.

  Phương pháp đạt TCVN 13369: 2021- VI SINH VẬT TRONG CHUỖI THỰC PHẨM- ĐỊNH LƯỢNG NHANH NẤM MEN, NẤM MỐC SỬ DỤNG THẠCH SYMPHONY AGAR