Hiển thị tất cả 3 kết quả

  Bàn Thí Nghiệm Trung Tâm, Loại Hộc Tủ Cơ Bản

  • Bàn thì nghiệm trung tâm dạng cơ bản không khung và các Cabinet kết nối lại với nhau tạo thành một hệ thống bàn thí nghiệm trung tâm hiện đại.
  • Cabinet, bàn rửa bằng vật liệu đa dạng: thép kẽm sơn tĩnh điện, Ván MFC, Laminate, Inox 304
  • Mặt bàn chuyên dụng: Phenolic resin, Expoxy, Inox 304, Đá Granite.
  • Bồn rửa: Nhựa PP, Exoxy resin, Inox 304

  Bàn Thí Nghiệm Trung Tâm, Loại Hộc Tủ Di Động

  • Bàn thì nghiệm trung tâm loại khung và kết hợp với các cabinet di động, bàn rửa, giá treo, kệ thuốc thử, module khí, gas, nước,… tạo thành một hệ thống bàn thí nghiệm trung tâm hiện đại.
  • Cabinet, bàn rửa bằng vật liệu đa dạng: thép kẽm sơn tĩnh điện, Ván MFC, Laminate, Inox 304
  • Mặt bàn chuyên dụng: Phenolic resin, Expoxy, Inox 304, Đá Granite.
  • Bồn rửa: Nhựa PP, Exoxy resin, Inox 304

  Bàn Thí Nghiệm Trung Tâm, Loại Khung

  • Bàn thì nghiệm trung tâm loại khung và kết hợp với các cabinet treo, bàn rửa, giá treo, kệ thuốc thử, module khí, gas, nước,… tạo thành một hệ thống bàn thí nghiệm trung tâm hiện đại.
  • Cabinet, bàn rửa bằng vật liệu đa dạng: thép kẽm sơn tĩnh điện, Ván MFC, Laminate, Inox 304
  • Mặt bàn chuyên dụng: Phenolic resin, Expoxy, Inox 304, Đá Granite.
  • Bồn rửa: Nhựa PP, Exoxy resin, Inox 304