Hiển thị tất cả 6 kết quả

  Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 2 – A2, HUYAir Bio2

  • Tủ an toàn sinh học cấp 2, loại A2 HUYAir Bio2 là sản phẩm được thiết kế để bảo vệ an toàn cho người thao tác, vật mẫu và môi trường trong quá trình làm việc, nghiên cứu khoa học đời sống vả thử nghiệm.
  • Chất lượng Tủ an toàn sinh học cấp II, A2 HUYAir Bio2 đáp ứng tiêu chuẩn: NSF 49, EN 12469
  • Tủ đạt chuẩn an toàn sinh học cấp II do Viện Vệ Sinh Dịch Tể TW cấp.
  • Bảo hành : 3 năm.

  Tủ An Toàn Sinh Học Cấp I, HUYAir Bio1

  • Tủ an toàn sinh học cấp 1, HUYAir Bio1 là sản phẩm được thiết kế để bảo vệ an toàn cho người thao tác và môi trường trong quá trình thao tác trực tiếp với vật mẫu bị ô nhiễm có khả năng lây bệnh cao. Tủ cấp 1 là sư thay thế tiết kiệm cho tủ an toàn cấp sinh học cấp 2 sử dụng trong các ứng dụng không yêu cầu bảo vệ vật phẩm.
  • Chất lượng Tủ an toàn sinh học cấp I, HUYAir Bio1 đáp ứng tiêu chuẩn: NSF 49, EN 12469
  • Tủ đạt chuẩn an toàn sinh học cấp I do Viện Vệ Sinh Dịch Tể TW cấp.
  • Bảo hành : 3 năm.

  Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, HUYAir Bio2-Eco

  • Tủ an toàn sinh học cấp 2, loại A2 HUYAir Bio2 là sản phẩm được thiết kế để bảo vệ an toàn cho người thao tác, vật mẫu và môi trường trong quá trình làm việc, nghiên cứu khoa học đời sống vả thử nghiệm.
  • Chất lượng Tủ an toàn sinh học cấp II, A2 HUYAir Bio2 đáp ứng tiêu chuẩn: NSF 49, EN 12469
  • Tủ đạt chuẩn an toàn sinh học cấp II do Viện Sinh Dịch Tể TW cấp.
  • Bảo hành : 3 năm.

  Tủ Cấy Vi Sinh Dòng Khí Thổi Đứng, HUYAir VLF

  • Tủ cấy vô trùng dòng khí thổi đứng HUYAir VFL là một loạt các sản phẩm hiệu quả cao được thiết kế để bảo vệ vật mẫu, thiết bị và các bộ phận khác trong vùng làm việc từ dạng phân tử đến các ứng dụng nhạy cảm với sự nhiễm độc. Lý tưởng để sử dụng với chất gây ô nhiễm không nguy hại và dễ dàng tiếp cận các thiết bị trong vùng làm việc như mong muốn. Đặc trưng của dòng tủ cấy tạo ra môi trường làm việc sạch trong phạm vi ứng dụng rộng rãi và sử dụng đèn UV để khử trùng, làm sạch khu vực làm việc và các bộ phận bên trong tủ trong quá trình thao tác với hệ thống điều khiển kỹ thuật số LCD.
  • Tiêu chuẩn sản xuất : NSF 49 và EN 12469.
  • Bảo hành : 3 năm.

  Tủ Cấy Vô Trùng Thổi Ngang – HUYAir HFL

  • Tủ cấy vi sinh vô trùng dòng khí thổi ngang HUYAir HFL là một loạt các sản phẩm hiệu quả cao được thiết kế để bảo vệ vật mẫu, thiết bị và các bộ phận khác trong vùng làm việc từ dạng phân tử đến các ứng dụng nhạy cảm với sự nhiễm độc. Lý tưởng để sử dụng với chất gây ô nhiễm không nguy hại và dễ dàng tiếp cận các thiết bị trong vùng làm việc như mong muốn. Đặc trưng của dòng tủ cấy tạo ra môi trường làm việc sạch trong phạm vi, ứng dụng rộng rãi làm sạch khu vực làm việc.
  • Tiêu chuẩn sản xuất : NSF 49 và EN 12469.
  • Bảo hành : 3 năm.

  Tủ Thao Tác PCR, HUYAir PCR

  • Tủ thao tác PCR là thiết bị chuyên dụng trong quá trình thao tác và phân tích DNA và RNA. Trong quá trình nhân gen, tạo bản sao. Tủ thao tác PCR đặc biệt cần thiết cho sự chống lại ảnh hưởng gây nhiễm bẩn từ môi trường trong quá trình xảy ra phản ứng.
  • Tiêu chuẩn sản xuất : NSF 49, EN12469
  • Bảo hành : 3 năm.