Hiển thị tất cả 24 kết quả

  Bộ kit test nhanh dư lượng AHD

  Bộ kit test nhanh dư lượng Nitrofurantoin (AHD) giúp phát hiện bán định lượng dư lượng chất chuyển hóa nitrofuran, 1-aminohydantoin (AHD) trong các mẫu thực phẩm (Tôm, Cá, Gà, Thịt lợn và Mật ong) với giới hạn 0,5 ppb.

  Nguyên tắc: Miễn dịch cạnh tranh.

  Thời gian kiểm nghiệm: 5-10 phút.

  Quy cách đóng gói:
  10 test/ hộp

  Mã: AHD Rapid Test Danh mục: ,

  Bộ kit test nhanh dư lượng AMOZ

  Bộ kit test nhanh dư lượng Furaltadone (AMOZ) giúp phát hiện bán định lượng dư lượng chất chuyển hóa nitrofuran, 3-amino-5-morpholino-methyl-2-oxazolidinone (AMOZ) trong các mẫu thực phẩm (Tôm, Cá, Gà, Thịt lợn và Mật ong) với giới hạn 0,5 ppb.

  Nguyên tắc: Miễn dịch cạnh tranh.

  Thời gian kiểm nghiệm: 5-10 phút.

  Quy cách đóng gói:
  10 test/ hộp

  Mã: AMOZ Rapid Test Danh mục: ,

  Bộ kit test nhanh dư lượng AOZ

  Bộ kit test nhanh dư lượng Furazolidone (AOZ) giúp phát hiện bán định lượng dư lượng chất chuyển hóa nitrofuran, 3-amino-2-oxazolidinone (AOZ) trong các mẫu thực phẩm (Tôm, Cá, Gà, Thịt lợn và Mật ong) với giới hạn 0,5 ppb.

  Nguyên tắc: Miễn dịch cạnh tranh.

  Thời gian kiểm nghiệm: 5-10 phút.

  Quy cách đóng gói:
  10 test/ hộp

  Mã: AOZ Rapid Test Danh mục: ,

  Bộ kit test nhanh dư lượng Beta Lactam

  Bộ kit test nhanh dư lượng Beta Lactam giúp phát hiện bán định lượng dư lượng Beta Lactam mẫu sữa.

  Nguyên tắc: Miễn dịch cạnh tranh.

  Thời gian kiểm nghiệm: 5-10 phút.

  Quy cách đóng gói:
  10 test/ hộp

  Mã: Beta Lactam Test Rapid Test Kit Danh mục: ,

  Bộ kit test nhanh dư lượng Chloramphenicol

  Bộ kit test nhanh dư lượng Chloramphenicol giúp phát hiện bán định lượng dư lượng Chloramphenicol trong thực phẩm.
  Nguyên tắc: Miễn dịch cạnh tranh.

  Thời gian kiểm nghiệm: 5-10 phút.

  Quy cách đóng gói:
  10 test/ hộp

  Mã: Chloramphenicol Rapid Test Kit Danh mục: ,

  Bộ kit test nhanh dư lượng Gentamicin

  Bộ kit test nhanh dư lượng Gentamicin giúp phát hiện bán định lượng dư lượng Gentamicin trong sữa với giới hạn phát hiện là 0,5 ppb.

  Nguyên tắc: Miễn dịch cạnh tranh.

  Thời gian kiểm nghiệm: 5-10 phút.

  Quy cách đóng gói:
  10 test/ hộp

  Mã: Gentamicin Rapid Test Kit Danh mục: ,

  Bộ kit test nhanh dư lượng Quinolone

  Bộ kit test nhanh dư lượng Quinolone giúp phát hiện bán định lượng dư lượng Quinolone trong thực phẩm.

  Nguyên tắc: Miễn dịch cạnh tranh.

  Thời gian kiểm nghiệm: 5-10 phút.

  Quy cách đóng gói:
  10 test/ hộp

  Mã: Quinolone Rapid Test Kit Danh mục: ,

  Bộ kit test nhanh dư lượng SEM

  Bộ kit test nhanh dư lượng Nitrofurazone (SEM) giúp phát hiện bán định lượng dư lượng chất chuyển hóa nitrofuran, semicarbazide (SEM) trong các mẫu thực phẩm (Tôm, Cá, Gà, Thịt lợn và Mật ong) với giới hạn 0,5 ppb.

  Nguyên tắc: Miễn dịch cạnh tranh.

  Thời gian kiểm nghiệm: 5-10 phút.

  Quy cách đóng gói:
  10 test/ hộp

  Mã: SEM Rapid Test Danh mục: ,

  Bộ kit test nhanh dư lượng Streptomycin

  Bộ kit test nhanh dư lượng Streptomycin giúp phát hiện bán định lượng dư lượng Streptomycin trong thực phẩm.

  Nguyên tắc: Miễn dịch cạnh tranh.

  Thời gian kiểm nghiệm: 5-10 phút.

  Quy cách đóng gói:
  10 test/ hộp

  Mã: Streptomycin Rapid Test Danh mục: ,

  Bộ kit test nhanh dư lượng Sulfonamide

  Bộ kit test nhanh dư lượng Sulfonamide giúp phát hiện bán định lượng dư lượng Sulfonamide trong thực phẩm.

  Nguyên tắc: Miễn dịch cạnh tranh.

  Thời gian kiểm nghiệm: 5-10 phút.

  Quy cách đóng gói:
  10 test/ hộp

  Mã: Sulfonamide Rapid Test Kit Danh mục: ,

  Bộ kit test nhanh dư lượng Tetracycline

  Bộ kit test nhanh dư lượng Tetracycline giúp phát hiện bán định lượng dư lượng Tetracycline trong thực phẩm.

  Nguyên tắc: Miễn dịch cạnh tranh.

  Thời gian kiểm nghiệm: 5-10 phút.

  Quy cách đóng gói:
  10 test/ hộp

  Mã: Tetracycline Rapid Test Kit Danh mục: ,

  Bộ kit test nhanh dư lượng Tylosin

  Bộ kit test nhanh dư lượng Tylosin giúp phát hiện bán định lượng Tylosin trong mẫu mật ong với ngưỡng giới hạn là 50 ppb.

  Nguyên tắc: Miễn dịch cạnh tranh.

  Thời gian kiểm nghiệm: 5-10 phút.

  Quy cách đóng gói:
  10 test/ hộp

  Mã: Tylosin Rapid Test Kit Danh mục: ,

  Kit ELISA kiểm tra dư lượng AHD

  Kit ELISA kiểm tra dư lượng AHD là bộ kít xét nghiệm miễn dịch sinh học nhằm phân tích định lượng 1-aminohydantoin (AHD) là một chất chuyển hóa của nitrofurantoin trong mẫu.

  Mẫu: Hải sản, thịt bò, heo, mật ong

  Thời gian kiểm nghiệm: 90 phút

  Quy cách đóng gói:
  HU0050012 – 96 giếng ( 12 strips x 8 giếng)

  Kit ELISA kiểm tra dư lượng AMOZ

  Kit ELISA kiểm tra dư lượng AMOZ là bộ kít xét nghiệm miễn dịch sinh học nhằm phân tích định lượng 3-3-amino-5-methylmorpholino-2-oxazolidone (AMOZ) là một chất chuyển hóa của nitrofuran furaltadone trong mẫu.

  Mẫu: Hải sản, thịt bò và lợn, trứng, mật ong.

  Thời gian kiểm nghiệm: 90 phút

  Quy cách đóng gói:
  HU0050012 – 96 giếng ( 12 strips x 8 giếng).

  Kit ELISA kiểm tra dư lượng AOZ

  Kit ELISA kiểm tra dư lượng AOZ là bộ kít xét nghiệm miễn dịch sinh học nhằm phân tích định lượng 3-amino-2-oxazolidone (AOZ) là một chất chuyển hóa của nitrofuran furazolidone trong mẫu.

  Mẫu: Hải sản, thịt bò và lợn, trứng, mật ong.

  Thời gian kiểm nghiệm: 90 phút

  Quy cách đóng gói:
  HU0050009 – 96 giếng ( 12 strips x 8 giếng).

  Kit ELISA kiểm tra dư lượng Chloramphenicol

  Kit ELISA kiểm tra dư lượng Chloramphenicol là bộ kit xét nghiệm miễn dịch sinh học nhằm phân tích định lượng chloramphenicol và glucuronide trong mẫu.

  Mẫu: Mật ong, trứng, nước tiểu, nước, sữa, huyết tương, cơ (mô), sữa chua và hải sản.

  Thời gian kiểm nghiệm: 45 phút

  Quy cách đóng gói:
  HU0050002 – 96 giếng (12 strips x 8 giếng).

  Kit ELISA kiểm tra dư lượng Quinolones

  Kit ELISA kiểm tra dư lượng Quinolones là bộ kít xét nghiệm miễn dịch sinh học nhằm phân tích định lượng quinolones trong mẫu.

  Mẫu: Cơ, cá, tôm, trứng, mật ong.

  Thời gian kiểm nghiệm: 75 phút

  Quy cách đóng gói:
  HU0050004 – 96 giếng ( 12 strips x 8 giếng).

  Kit ELISA kiểm tra dư lượng SEM

  Kit ELISA kiểm tra dư lượng SEM là bộ kít xét nghiệm miễn dịch sinh học nhằm phân tích định lượng nitrofurazone metabolite semicarbazide (SEM) là một chất chuyển hóa của nitrofuran nitrofurantoin trong mẫu.

  Mẫu: Thịt bò và lợn, giáp xác, mật ong.

  Thời gian kiểm nghiệm: 90 phút

  Quy cách đóng gói:
  HU0050010 – 96 giếng ( 12 strips x 8 giếng).

  Kit ELISA kiểm tra dư lượng Streptomycin

  Kit ELISA kiểm tra dư lượng Streptomycin là bộ kit xét nghiệm miễn dịch để phát hiện định lượng streptomycin và dihydrostreptomycin.

  Mẫu: Mật ong, sữa ong chúa, thịt, sữa.

  Thời gian kiểm nghiệm: 80 phút

  Quy cách đóng gói:
  HU0050013 – 96 giếng (12 strips x 8 giếng).

  Kit ELISA kiểm tra dư lượng Sulfonamides

  Kit ELISA kiểm tra dư lượng Sulphonamides là bộ kít xét nghiệm miễn dịch sinh học nhằm phân tích định lượng sulphinamides trong mẫu.

  Mẫu: Cơ (mô), trứng, sữa, mật ong, thức ăn chăn nuôi.

  Thời gian kiểm nghiệm: 75 phút

  Quy cách đóng gói:
  HU0050003 – 96 giếng ( 12 strips x 8 giếng).

  Kit ELISA kiểm tra dư lượng Tetracycline

  Kit ELISA kiểm tra dư lượng Tetracycline là bộ kit xét nghiệm miễn dịch để sàng lọc định lượng và Tetracycline.

  Mẫu: Thịt, sữa, sữa bột, phô mai, tôm và mật ong.

  Thời gian kiểm nghiệm: 80 phút

  Quy cách đóng gói:
  HU0050014 – 96 giếng (12 strips x 8 giếng).

  Kit ELISA kiểm tra dư lượng Trenbolone

  Kit ELISA kiểm tra dư lượng Trenbolone là bộ kit xét nghiệm để phát hiện định lượng Trenbolone.

  Mẫu: Thịt, nước tiểu.

  Thời gian kiểm nghiệm: 105 phút

  Quy cách đóng gói:
  HU0050022 – 96 giếng (12 strips x 8 giếng).

  Kit ELISA kiểm tra dư lượng Tylosin

  Kit ELISA kiểm tra dư lượng Tylosin là bộ kít xét nghiệm miễn dịch sinh học nhằm phân tích định lượng tylosin trong mẫu.

  Mẫu: mô động vật (cơ, gan và thận), mật ong, sữa và nước tiểu.

  Thời gian kiểm nghiệm: 50 phút

  Quy cách đóng gói:
  HU0050020 – 96 giếng ( 12 strips x 8 giếng).

  Kit ELISA kiểm tra dư lượng β-agonists (clenbuterol)

  Kit ELISA kiểm tra dư lượng β-agonists (clenbuterol) là bộ kít xét nghiệm miễn dịch sinh học nhằm phân tích định lượng β-agonists trong mẫu.

  Mẫu: Nước tiểu và huyết thanh của người, bò, ngựa, mắt, gan, thức ăn, sữa và sữa bột.

  Thời gian kiểm nghiệm: 45 phút

  Quy cách đóng gói:
  HU0050018 – 96 giếng ( 12 strips x 8 giếng).