Hiển thị tất cả 3 kết quả

  Block gia nhiệt – BH-1/DIG (Nickel-Anh)

  Máy ổn nhiệt khô dùng để nuôi cấy, ủ ấm môi trường, phản ứng enzyme, xác định ure máu, xét nghiệm miễn dịch, điểm chảy, điểm sôi,…

  Mã: BH-1/DIG Danh mục: ,

  Máy Block gia nhiệt 2 buồng – BSH1002 (Benchmark-Mỹ)

  Máy ổn nhiệt khô dùng để nuôi cấy, ủ ấm môi trường, phản ứng enzyme, xác định ure máu, xét nghiệm miễn dịch, điểm chảy, điểm sôi,…

  Mã: BSH1002 Danh mục: ,

  Máy Block gia nhiệt 2 buồng – BSH5002-E (Benchmark-Mỹ)

  Máy ổn nhiệt khô dùng để nuôi cấy, ủ ấm môi trường, phản ứng enzyme, xác định ure máu, xét nghiệm miễn dịch, điểm chảy, điểm sôi,…

  Mã: BSH5002-E Danh mục: ,