Hiển thị tất cả 2 kết quả

    MÁY ĐO CẤU TRÚC THỰC PHẨM – TMS-PILOT (Mecmesin/Food Technology Corporation – Mỹ)

    Máy đo cấu trúc TMS-PILOT được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như sau: công nghệ thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, bao bì vật liệu, nước giải khát,…

    Máy Đo Cấu Trúc Thực Phẩm – TMS-PRO (Mecmesin/Food Technology Corporation – Mỹ)

    Máy đo cấu trúc TMS-PRO được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như sau: công nghệ thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, bao bì vật liệu, nước giải khát,…