Hiển thị tất cả 19 kết quả

  Tủ lạnh âm sâu (-86⁰C) – ZLN-UT 300 SMART (Pol-Eko Aparatura)

  Tủ lạnh âm sâu – 86 độ Pol-Eko Aparatura được thiết kế đặc biệt và sử dụng cho các ứng dụng đa dạng của các sản phẩm sinh học như Virus,vi trùng, erythrocytes – hồng cầu, máu đỏ, leucocytes – bạch cầu và cutis -các bộ phận sinh học. Các ứng dụng này thường được thấy ở các ngân hàng máu, bệnh viện, các trung tâm y tệ dự phòng và các viện nghiên cứu. Các phòng thí nghiệm về điện, các dự án về hóa học, các viện nghiên cứu sinh học và trong các công ty vận chuyển thủy sản đường biển.

  Phạm vi nhiệt độ: -86⁰C…-50⁰C
  Thể tích: 345 lít
  Kích thước ngoài: 880 x 1620 x 960 mm (DxCxR)
  Kích thước trong: 620 x 1000 x 580 mm (DxCxR)

  Tủ lạnh âm sâu 130L (-25°C) – ZLN-T125 SMART (Pol-Eko Aparatura)

  Tủ lạnh âm sâu 130L (-25°C) – ZLN-T125 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Lưu trữ lâu dài các mẫu và vật liệu sinh học để nghiên cứu
  – Bảo quản vật liệu dễ phân hủy (ví dụ trạng thái rắn)
  – Các thử nghiệm về khả năng chống đóng băng (ví dụ đối với vật liệu xây dựng: bê tông, gỗ, v.v.)
  – Làm đông mẫu trước
  – Lưu trữ huyết tương

  Phạm vi nhiệt độ: -40⁰C…0⁰C
  Thể tích: 130lít
  Kích thước ngoài: 720 x 1190 x 810 mm (DxCxR)
  Kích thước trong: 420 x 600 x 530 mm mm (DxCxR)

  Mã: ZLN-T125 SMART Danh mục: ,

  Tủ lạnh âm sâu 210L(-40⁰C) ZLN-T200 SMART (Pol-Eko Aparatura)

  Tủ lạnh âm sâu 210L(-40⁰C) ZLN-T200 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Lưu trữ lâu dài các mẫu và vật liệu sinh học để nghiên cứu
  – Bảo quản vật liệu dễ phân hủy (ví dụ trạng thái rắn)
  – Các thử nghiệm về khả năng chống đóng băng (ví dụ đối với vật liệu xây dựng: bê tông, gỗ, v.v.)
  – Làm đông mẫu trước
  – Lưu trữ huyết tương

  Phạm vi nhiệt độ: -40⁰C…0⁰C
  Thể tích: 210 lít
  Kích thước ngoài: 450 x 770 x 520 mm (DxCxR)
  Kích thước trong: 760 x 1380 x 800 mm (DxCxR)

  Mã: ZLN-T-200 SMART Danh mục: ,

  Tủ lạnh âm sâu 259L(-86⁰C) – ZLN-UT 200 SMART (Pol-Eko Aparatura)

  Tủ lạnh âm sâu – 86 độ Pol-Eko Aparatura được thiết kế đặc biệt và sử dụng cho các ứng dụng đa dạng của các sản phẩm sinh học như Virus,vi trùng, erythrocytes – hồng cầu, máu đỏ, leucocytes – bạch cầu và cutis -các bộ phận sinh học. Các ứng dụng này thường được thấy ở các ngân hàng máu, bệnh viện, các trung tâm y tệ dự phòng và các viện nghiên cứu. Các phòng thí nghiệm về điện, các dự án về hóa học, các viện nghiên cứu sinh học và trong các công ty vận chuyển thủy sản đường biển.

  Phạm vi nhiệt độ: -86⁰C…-50⁰C
  Thể tích: 259 lít
  Kích thước trong: 880 x 1390 x 960 mm (DxCxR)
  Kích thước ngoài: 620 x 770 x 580 mm (DxCxR)

  Mã: ZLN-UT 200 SMART Danh mục: ,

  Tủ lạnh âm sâu 310L(-40⁰C) – ZLN-T 300 SMART (Pol-Eko Aparatura)

  Tủ lạnh âm sâu 230L(-40⁰C) ZLN-T300 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Lưu trữ lâu dài các mẫu và vật liệu sinh học để nghiên cứu
  – Bảo quản vật liệu dễ phân hủy (ví dụ trạng thái rắn)
  – Các thử nghiệm về khả năng chống đóng băng (ví dụ đối với vật liệu xây dựng: bê tông, gỗ, v.v.)
  – Làm đông mẫu trước
  – Lưu trữ huyết tương

  Phạm vi nhiệt độ: -40⁰C…0⁰C
  Thể tích: 310 lít
  Kích thước trong: 520 x 1120 x 530 mm (DxCxR)
  Kích thước ngoài: 820 x 1730 x 810 mm (DxCxR)

  Mã: ZLN-T 300 SMART Danh mục: ,

  Tủ lạnh âm sâu 482L(-86⁰C) – ZLN-UT 500 SMART (Pol-Eko Aparatura)

  Tủ lạnh âm sâu – 86 độ Pol-Eko Aparatura được thiết kế đặc biệt và sử dụng cho các ứng dụng đa dạng của các sản phẩm sinh học như Virus,vi trùng, erythrocytes – hồng cầu, máu đỏ, leucocytes – bạch cầu và cutis -các bộ phận sinh học. Các ứng dụng này thường được thấy ở các ngân hàng máu, bệnh viện, các trung tâm y tệ dự phòng và các viện nghiên cứu. Các phòng thí nghiệm về điện, các dự án về hóa học, các viện nghiên cứu sinh học và trong các công ty vận chuyển thủy sản đường biển.

  Phạm vi nhiệt độ: -86⁰C…-50⁰C
  Thể tích: 482 lít
  Kích thước ngoài: 880 x 2000 x 960 mm (DxCxR)
  Kích thước trong: 620 x 1380 x 580 mm (DxCxR)

  Tủ lạnh âm sâu 85L (-25°C) – ZLN 85 SMART (Pol-Eko Aparatura)

  Tủ lạnh âm sâu 85L (-25°C) – ZLN 85 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Lưu trữ lâu dài các mẫu và vật liệu sinh học để nghiên cứu
  – Bảo quản vật liệu dễ phân hủy (ví dụ trạng thái rắn)
  – Các thử nghiệm về khả năng chống đóng băng (ví dụ đối với vật liệu xây dựng: bê tông, gỗ, v.v.)
  – Làm đông mẫu trước
  – Lưu trữ huyết tương

  Phạm vi nhiệt độ: -25⁰C…0⁰C
  Thể tích: 85 lít
  Kích thước ngoài: 550x 1290x 680 mm (DxCxR)
  Kích thước trong: 470x 430 x 360mm mm (DxCxR)

  Tủ mát hai buồng- CHL 1/1 SMART (Pol-Eko Aparatura)

  Tủ mát hai buồng- CHL 1/1 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Lưu trữ mẫu nước và nước thải
  – Lưu trữ các chất chuẩn cho HPLC, AAS, GS,..
  – Lưu trữ thuốc thử
  – Lưu trữ hóa chất
  – Lưu trữ dược phẩm và Vaccinest.

  – Hai buồng điều khiển độc lập, giúp tiết kiệm không gian phòng thí nghiệm
  – Phạm vi nhiệt độ: 0⁰C…+15⁰C
  – Thể tích: 70/70 Lít
  – Kích thước ngoài: 550x 1290x 680 mm (DxCxR)
  – Kích thước trong: 470x 430 x 360mm mm (DxCxR)

  Mã: CHL 1/1 SMART Danh mục: ,

  Tủ mát bảo quản mẫu 290 lít HYC-290 (Haier BioMedical-Trung Quốc)

  Tủ mát bảo quản mẫu 290 lít HYC-290 (Haier BioMedical-Trung Quốc) được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Lưu trữ mẫu nước và nước thải
  – Lưu trữ các chất chuẩn cho HPLC, AAS, GS,..
  – Lưu trữ thuốc thử
  – Lưu trữ hóa chất
  – Lưu trữ dược phẩm và Vaccinest.

  – Phạm vi nhiệt độ: 0⁰C…+15⁰C
  – Thể tích: 150 Lít
  – Kích thước trong: 520 x 660 x 490 mm
  – Kích thước ngoài: 600 x 885 x 600 mm

  Tủ mát lưu trữ mẫu 1365L – CHL 1200 SMART (Pol-Eko Aparatura)

  Tủ mát lưu trữ mẫu 1365L – CHL 1500 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Lưu trữ mẫu nước và nước thải
  – Lưu trữ các chất chuẩn cho HPLC, AAS, GS,..
  – Lưu trữ thuốc thử
  – Lưu trữ hóa chất
  – Lưu trữ dược phẩm và Vaccinest.

  – Phạm vi nhiệt độ: 0⁰C…+15⁰C
  – Thể tích: 1365 Lít
  – Kích thước trong: 1340 x 1510 x 680 mm (DxCxR)
  – Kích thước ngoài: 1470 x 1970x 860 mm mm (DxCxR)

  Mã: CHL 1200 SMART Danh mục: ,

  Tủ mát lưu trữ mẫu 150L – CHL 2 SMART (Pol-Eko Aparatura- Ba Lan)

  Tủ mát lưu trữ mẫu 150L – CHL 2 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Lưu trữ mẫu nước và nước thải
  – Lưu trữ các chất chuẩn cho HPLC, AAS, GS,..
  – Lưu trữ thuốc thử
  – Lưu trữ hóa chất
  – Lưu trữ dược phẩm và Vaccinest.

  – Phạm vi nhiệt độ: 0⁰C…+15⁰C
  – Thể tích: 150 Lít
  – Kích thước trong: 520 x 660 x 490 mm
  – Kích thước ngoài: 600 x 885 x 600 mm

  Mã: CHL 2 SMART Danh mục: ,

  Tủ mát lưu trữ mẫu 1540L – CHL 1450 SMART (Pol-Eko Aparatura)

  Tủ mát lưu trữ mẫu 1540L – CHL 1450 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Lưu trữ mẫu nước và nước thải
  – Lưu trữ các chất chuẩn cho HPLC, AAS, GS,..
  – Lưu trữ thuốc thử
  – Lưu trữ hóa chất
  – Lưu trữ dược phẩm và Vaccinest.

  – Phạm vi nhiệt độ: 0⁰C…+15⁰C
  – Thể tích: 1540 Lít
  – Kích thước trong: 1340 x 1510 x 680 mm (DxCxR)
  – Kích thước ngoài: 1470 x 1970x 860 mm mm (DxCxR)

  Mã: CHL 1450 SMART Danh mục: ,

  Tủ mát lưu trữ mẫu 200L – CHL 3 SMART (Pol-Eko Aparatura)

  Tủ mát lưu trữ mẫu 200L – CHL 3 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Lưu trữ mẫu nước và nước thải
  – Lưu trữ các chất chuẩn cho HPLC, AAS, GS,..
  – Lưu trữ thuốc thử
  – Lưu trữ hóa chất
  – Lưu trữ dược phẩm và Vaccinest.

  – Phạm vi nhiệt độ: 0⁰C…+15⁰C
  – Thể tích: 200 Lít
  – Kích thước trong: 520 x 860 x 480 mm (DxCxR)
  – Kích thước ngoài: 620 x 1060 x 650 mm (DxCxR)

  Mã: CHL 3 SMART Danh mục: ,

  Tủ mát lưu trữ mẫu 250L – CHL 4 SMART (Pol-Eko Aparatura)

  Tủ mát lưu trữ mẫu 250L – CHL 4 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Lưu trữ mẫu nước và nước thải
  – Lưu trữ các chất chuẩn cho HPLC, AAS, GS,..
  – Lưu trữ thuốc thử
  – Lưu trữ hóa chất
  – Lưu trữ dược phẩm và Vaccinest.

  – Phạm vi nhiệt độ: 0⁰C…+15⁰C
  – Thể tích: 250 Lít
  – Kích thước ngoài: 620 x 1260 x 650 mm (DxCxR)
  – Kích thước trong: 520 x 1060 x 480 mm (DxCxR)

  Mã: CHL 4 SMART Danh mục: ,

  Tủ mát lưu trữ mẫu 300L – CHL 5 SMART (Pol-Eko Aparatura)

  Tủ mát lưu trữ mẫu 300L – CHL 5 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Lưu trữ mẫu nước và nước thải
  – Lưu trữ các chất chuẩn cho HPLC, AAS, GS,..
  – Lưu trữ thuốc thử
  – Lưu trữ hóa chất
  – Lưu trữ dược phẩm và Vaccinest.

  – Phạm vi nhiệt độ: 0⁰C…+15⁰C
  – Thể tích: 300 Lít
  – Kích thước ngoài: 620 x 1460 x 650 mm (DxCxR)
  – Kích thước trong: 520 x 1260 x 480 mm (DxCxR)

  Mã: CHL 5 SMART Danh mục: ,

  Tủ mát lưu trữ mẫu 400L – CHL 6 SMART (Pol-Eko Aparatura)

  Tủ mát lưu trữ mẫu 400L – CHL 6 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Lưu trữ mẫu nước và nước thải
  – Lưu trữ các chất chuẩn cho HPLC, AAS, GS,..
  – Lưu trữ thuốc thử
  – Lưu trữ hóa chất
  – Lưu trữ dược phẩm và Vaccinest.

  – Phạm vi nhiệt độ: 0⁰C…+15⁰C
  – Thể tích: 400 Lít
  – Kích thước ngoài: 620 x 1860 x 650 mm (DxCxR)
  – Kích thước trong: 520 x 1660 x 480 mm (DxCxR)

  Mã: CHL 6 SMART Danh mục: ,

  Tủ mát lưu trữ mẫu 500L – CHL 500 SMART (Pol-Eko Aparatura)

  Tủ mát lưu trữ mẫu 500L – CHL 500 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Lưu trữ mẫu nước và nước thải
  – Lưu trữ các chất chuẩn cho HPLC, AAS, GS,..
  – Lưu trữ thuốc thử
  – Lưu trữ hóa chất
  – Lưu trữ dược phẩm và Vaccinest.

  – Phạm vi nhiệt độ: 0⁰C…+15⁰C
  – Thể tích: 500 Lít
  – Kích thước ngoài: 650 x 1990 x 880 mm (DxCxR)
  – Kích thước trong: 510 x 1510 x 630 mm (DxCxR)

  Mã: CHL 500 SMART Danh mục: ,

  Tủ mát lưu trữ mẫu 625L – CHL 700 SMART (Pol-Eko Aparatura)

  Tủ mát lưu trữ mẫu 625L – CHL 700 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Lưu trữ mẫu nước và nước thải
  – Lưu trữ các chất chuẩn cho HPLC, AAS, GS,..
  – Lưu trữ thuốc thử
  – Lưu trữ hóa chất
  – Lưu trữ dược phẩm và Vaccinest.

  – Phạm vi nhiệt độ: 0⁰C…+15⁰C
  – Thể tích: 625 Lít
  – Kích thước trong: 600 x 1510 x 680 mm (DxCxR)
  – Kích thước ngoài: 740 x 1990 x 860 mm (DxCxR)

  Mã: CHL 700 SMART Danh mục: ,

  Tủ mát lưu trữ mẫu 70L – CHL 1 SMART (Pol-Eko Aparatura)

  Tủ mát lưu trữ mẫu 70L – CHL 1 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Lưu trữ mẫu nước và nước thải
  – Lưu trữ các chất chuẩn cho HPLC, AAS, GS,..
  – Lưu trữ thuốc thử
  – Lưu trữ hóa chất
  – Lưu trữ dược phẩm và Vaccinest.

  – Phạm vi nhiệt độ: 0⁰C…+15⁰C
  – Thể tích: 70 Lít
  – Kích thước ngoài: 550 x 660 x 680 mm (DxCxR)
  – Kích thước trong: 470 x 430 x 360 mm (DxCxR)

  Mã: CHL 1 SMART Danh mục: ,