Hiển thị tất cả 9 kết quả

  Tủ sấy tiệt trùng đối lưu cưỡng bức SRW 1000 SMART (Pol-Eko Aparatura – Ba Lan)

  Tủ sấy tiệt trùng đối lưu cưỡng bức SRW 1000 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Khử trùng bằng khí nóng

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 250°C
  – Thể tích: 1005 Lít
  – Kích thước trong: rộng 1040 x cao 1610 x sâu 600 mm
  – Kích thước ngoài: ộng 1260 x cao 2000 x sâu 880 mm

  Mã: SRW 1000 Danh mục: ,

  Tủ sấy tiệt trùng đối lưu cưỡng bức SRW 115 SMART (Pol-Eko Aparatura – Ba Lan)

  Tủ sấy tiệt trùng đối lưu cưỡng bức SRW 115 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Khử trùng bằng khí nóng

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 250°C
  – Thể tích: 112 Lít
  – Kích thước trong: rộng 460 x cao 540 x sâu 450 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 660 x cao 850 x sâu 710 mm

  Mã: SRW 115 Danh mục: ,

  Tủ sấy tiệt trùng đối lưu cưỡng bức SRW 240 SMART (Pol-Eko Aparatura – Ba Lan)

  Tủ sấy tiệt trùng đối lưu cưỡng bức SRW 240 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Khử trùng bằng khí nóng

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 250°C
  – Thể tích: 245 Lít
  – Kích thước trong: rộng 600 x cao 800 x sâu 510 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 820 x cao 1140 x sâu 770 mm

  Mã: SRW 240 Danh mục: ,

  Tủ sấy tiệt trùng đối lưu cưỡng bức SRW 400 SMART (Pol-Eko Aparatura – Ba Lan)

  Tủ sấy tiệt trùng đối lưu cưỡng bức SRW 400 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Khử trùng bằng khí nóng

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 250°C
  – Thể tích: 424 Lít
  – Kích thước trong: rộng 800 x cao 1040 x sâu 510 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 1010 x cao 1430 x sâu 780 mm

  Mã: SRW 400 Danh mục: ,

  Tủ sấy tiệt trùng đối lưu cưỡng bức SRW 53 SMART (Pol-Eko Aparatura – Ba Lan)

  Tủ sấy tiệt trùng đối lưu cưỡng bức SRW 53 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Khử trùng bằng khí nóng

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 250°C
  – Thể tích: 56 Lít
  – Kích thước trong: rộng 400 x cao 390 x sâu 360 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 590 x cao 710 x sâu 620 mm

  Mã: SRW 53 Danh mục: ,

  Tủ sấy tiệt trùng đối lưu cưỡng bức SRW 750 SMART (Pol-Eko Aparatura – Ba Lan)

  Tủ sấy tiệt trùng đối lưu cưỡng bức SRW 750 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Khử trùng bằng khí nóng

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 250°C
  – Thể tích: 749 Lít
  – Kích thước trong: rộng 1040 x cao 1200 x sâu 600 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 1260 x cao 1600 x sâu 870 mm

  Mã: SRW 750 Danh mục: ,

  Tủ sấy tiệt trùng SRN 115 SMART (Pol-Eko Aparatura – Ba Lan)

  Tủ sấy tiệt trùng SRN 115 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Khử trùng bằng khí nóng

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 250°C
  – Thể tích: 112 Lít
  – Kích thước trong: rộng 460 x cao 540 x sâu 450 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 660 x cao 850 x sâu 710 mm

  Mã: SRN 115 Danh mục: ,

  Tủ sấy tiệt trùng SRN 240 SMART (Pol-Eko Aparatura – Ba Lan)

  Tủ sấy tiệt trùng SRN 240 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Khử trùng bằng khí nóng

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 250°C
  – Thể tích: 245 Lít
  – Kích thước trong: rộng 600 x cao 800 x sâu 510 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 820 x cao 1140 x sâu 770 mm

  Mã: SRN 240 Danh mục: ,

  Tủ sấy tiệt trùng SRN 53 SMART (Pol-Eko Aparatura – Ba Lan)

  Tủ sấy tiệt trùng SRN 53 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Khử trùng bằng khí nóng

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 250°C
  – Thể tích: 56 Lít
  – Kích thước trong: rộng 400 x cao 390 x sâu 360 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 590 x cao 710 x sâu 620 mm

  Mã: SRN 53 Danh mục: ,