Hiển thị tất cả 54 kết quả

  Tủ sấy chân không – VO29 (Memmert – Đức)

  Tủ sấy Memmert VO29 tăng sự tiếp xúc trực tiếp giữa mẫu và khay nhiệt bên trong tủ sấy chân không, đảm bảo kiểm soát nhiệt nhanh chóng và đồng nhất cho các mẫu thực phẩm, mỹ phẩm, đồng hồ, sách, linh kiện điện tử hoặc khuôn đúc mà không bị mất nhiệt.

  – Phạm vi nhiệt độ: tối thiểu 5ºC trên nhiệt độ môi trường đến 200ºC
  – Thể tích: 29 Lít
  – Kích thước trong: rộng 385 x cao 305 x sâu 250 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 550 x cao 607 x sâu 400 mm

  Mã: VO29 Danh mục: ,

  Tủ sấy chân không – VO49 (Memmert – Đức)

  Tủ sấy Memmert VO49 tăng sự tiếp xúc trực tiếp giữa mẫu và khay nhiệt bên trong tủ sấy chân không, đảm bảo kiểm soát nhiệt nhanh chóng và đồng nhất cho các mẫu thực phẩm, mỹ phẩm, đồng hồ, sách, linh kiện điện tử hoặc khuôn đúc mà không bị mất nhiệt.

  – Phạm vi nhiệt độ: tối thiểu 5ºC trên nhiệt độ môi trường đến 200ºC
  – Thể tích: 49 Lít
  – Kích thước trong: rộng 385 x cao 385 x sâu 330 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 550 x cao 687 x sâu 480 mm

  Mã: VO49 Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức – UF110 (Memmert – Đức)

  Tủ sấy Memmert UF110 sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp: Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.

  – Phạm vi nhiệt độ: tối thiểu 5ºC trên nhiệt độ môi trường đến 300ºC
  – Thể tích: 108 Lít
  – Kích thước trong: rộng 560 x cao 480 x sâu 400 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 745 x cao 864 x sâu 584 mm

  Mã: UF110 Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức – UF110 Plus (Memmert – Đức)

  Tủ sấy Memmert UF110 Plus sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp: Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.

  – Phạm vi nhiệt độ: tối thiểu 5ºC trên nhiệt độ môi trường đến 300ºC
  – Thể tích: 108 Lít
  – Kích thước trong: rộng 560 x cao 480 x sâu 400 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 745 x cao 864 x sâu 584 mm

  Mã: UF110 Plus Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức – UF160 (Memmert – Đức)

  Tủ sấy Memmert UF160 sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp: Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.

  – Phạm vi nhiệt độ: tối thiểu 5ºC trên nhiệt độ môi trường đến 300ºC
  – Thể tích: 161 Lít
  – Kích thước trong: rộng 560 x cao 720 x sâu 400 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 745 x cao 1104 x sâu 584 mm

  Mã: UF160 Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức – UF260 (Memmert – Đức)

  Tủ sấy Memmert UF260 sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp: Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.

  – Phạm vi nhiệt độ: tối thiểu 5ºC trên nhiệt độ môi trường đến 300ºC
  – Thể tích: 256 Lít
  – Kích thước trong: rộng 640 x cao 800 x sâu 500 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 824 x cao 1183 x sâu 684 mm

  Mã: UF260 Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức – UF55 (Memmert – Đức)

  Tủ sấy Memmert UF55 sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp: Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.

  – Phạm vi nhiệt độ: tối thiểu 5ºC trên nhiệt độ môi trường đến 300ºC
  – Thể tích: 53 Lít
  – Kích thước trong: rộng 400 x cao 400 x sâu 330 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 585 x cao 784 x sâu 514 mm

  Mã: UF55 Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FD-S115( Binder- Đức)

  Tủ sấy Binder FD-S115 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 10°C trên nhiệt độ môi trường đến 250°C
  – Thể tích: 106 Lít
  – Kích thước trong: 550 x 550 x 350 mm (WxHxD)
  – Kích thước ngoài: 764 x 735 x 616 mm (WxHxD)

  Mã: FD-S115 Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FD-S56( Binder- Đức)

  Tủ sấy Binder FD-S56 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 10°C trên nhiệt độ môi trường đến 250°C
  – Thể tích: 55 Lít
  – Kích thước trong: 400 x 440 x 310 mm (WxHxD)
  – Kích thước ngoài: 614 x 625 x 577 mm (WxHxD)

  Mã: FD-S56 Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FD115( Binder- Đức)

  Tủ sấy Binder FD155 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 10°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 116 Lít
  – Kích thước trong: 550 x 550 x 385 mm (WxHxD)
  – Kích thước ngoài: 710 x 735 x 605 mm (WxHxD)

  Mã: FD115 Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FD23( Binder- Đức)

  Tủ sấy Binder FD-23 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 20 Lít
  – Kích thước trong: 222 x 330 x 300 mm (WxHxD)
  – Kích thước ngoài: 435 x 495 x 520 mm (WxHxD)

  Mã: FD23 Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FD260( Binder- Đức)

  Tủ sấy Binder FD260 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 10°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 60 Lít
  – Kích thước trong: 650 x 780 x 515 mm (WxHxD)
  – Kích thước ngoài: 810 x 965 x 825 mm (WxHxD)

  Mã: FD260 Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FD56( Binder- Đức)

  Tủ sấy Binder FD56 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 10°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 60 Lít
  – Kích thước trong: 400 x 440 x 345 mm (WxHxD)
  – Kích thước ngoài: 560 x 625 x 565 mm (WxHxD)

  Mã: FD56 Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FED56( Binder- Đức)

  Tủ sấy Binder FED56 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 10°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 60 Lít
  – Kích thước trong: 400 x 440 x 345 mm (WxHxD)
  – Kích thước ngoài: 560 x 625 x 565 mm (WxHxD)

  Mã: FED56 Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FP115( Binder- Đức)

  Tủ sấy Binder FP115 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 115 Lít
  – Kích thước trong: 600 x 480 x 410 mm (WxHxD)
  – Kích thước ngoài: 835 x 705 x 645 mm (WxHxD)

  Mã: FP115 Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FP240( Binder- Đức)

  Tủ sấy Binder FP240 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 240 Lít
  – Kích thước trong: 800 x 600 x 510 mm (WxHxD)
  – Kích thước ngoài: 1035 x 825 x 745 mm (WxHxD)

  Mã: FP240 Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FP400( Binder- Đức)

  Tủ sấy Binder FP400 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 400 Lít
  – Kích thước trong: 1000 x 800 x 510 mm (WxHxD)
  – Kích thước ngoài: 1235 x 1025 x 765 mm (WxHxD)

  Mã: FP400 Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FP53( Binder- Đức)

  Tủ sấy Binder FP53 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 53 Lít
  – Kích thước trong: 400 x 400 x 340 mm (WxHxD)
  – Kích thước ngoài: 635 x 620 x 5756 mm (WxHxD)

  Mã: FP53 Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức SLW 1000 SMART (Pol-Eko Aparatura – Ba Lan)

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức SLW 1000 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 1005 Lít
  – Kích thước trong: rộng 1040 x cao 1610 x sâu 600 mm
  – Kích thước ngoài: ộng 1260 x cao 2000 x sâu 880 mm

  Mã: SLW 1000 SMART Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức SLW 115 SMART (Pol-Eko Aparatura – Ba Lan)

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức SLW 115 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 112 Lít
  – Kích thước trong: rộng 460 x cao 540 x sâu 450 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 650 x cao 850 x sâu 710 mm

  Mã: SLW 115 SMART Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức SLW 180 SMART (Pol-Eko Aparatura – Ba Lan)

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức SLW 180 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 180 Lít
  – Kích thước trong: rộng 470 x cao 720 x sâu 560 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 650 x cao 1030 x sâu 820 mm

  Mã: SLW 180 SMART Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức SLW 240 SMART (Pol-Eko Aparatura – Ba Lan)

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức SLW 240 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 245 Lít
  – Kích thước trong: rộng 600 x cao 800 x sâu 510 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 810 x cao 1200 x sâu 770 mm

  Mã: SLW 240 SMART Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức SLW 32 SMART (Pol-Eko Aparatura – Ba Lan)

  Tủ sấy SLW 32 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 32 Lít
  – Kích thước trong: rộng 400 x cao 320 x sâu 250 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 590 x cao 630 x sâu 520 mm

  Mã: SLW 32 SMART Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức SLW 400 SMART (Pol-Eko Aparatura – Ba Lan)

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức SLW 400 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 424 Lít
  – Kích thước trong: rộng 800 x cao 1040 x sâu 510 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 1010 x cao 1430 x sâu 780 mm

  Mã: SLW 400 SMART Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức SLW 75 SMART (Pol-Eko Aparatura – Ba Lan)

  Tủ sấy SLW 75 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 76 Lít
  – Kích thước trong: rộng 400 x cao 530 x sâu 360 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 590 x cao 850 x sâu 620 mm

  Mã: SLW 75 SMART Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức SLW 750 SMART (Pol-Eko Aparatura – Ba Lan)

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức SLW 750 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 749 Lít
  – Kích thước trong: rộng 1040 x cao 1200 x sâu 600 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 1260 x cao 1600 x sâu 870 mm

  Mã: SLW 750 SMART Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức VENTICELL 111 ( MMM- Đức)

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức VENTICELL 111 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 10°C trên nhiệt độ môi trường đến 250°C
  – Thể tích: 111 Lít
  – Kích thước trong: 540x 370x 530mm (W x H x D)
  – Kích thước ngoài: 620 x 680 x 680 mm (W x H x D)

  Mã: VENTICELL 111 Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức VENTICELL 222 ( MMM- Đức)

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức VENTICELL 222 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 10°C trên nhiệt độ môi trường đến 250°C
  – Thể tích: 222 Lít
  – Kích thước trong: 540x 520x 760mm (W x H x D)
  – Kích thước ngoài: 760x 790x 1095mm (W x H x D)

  Mã: VENTICELL 222 Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức VENTICELL 404( MMM- Đức)

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức VENTICELL 404được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 10°C trên nhiệt độ môi trường đến 250°C
  – Thể tích: 404 Lít
  – Kích thước trong: 540 x 520 x 1410 mm (W x H x D)
  – Kích thước ngoài: 760 x 790 x 1910 mm (W x H x D)

  Mã: VENTICELL 404 Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức VENTICELL 55 ( MMM- Đức)

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức VENTICELL 55 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 10°C trên nhiệt độ môi trường đến 250°C
  – Thể tích: 55 Lít
  – Kích thước trong: 400 x 350 x 370 mm (W x H x D)
  – Kích thước ngoài: 620 x 680 x 680 mm (W x H x D)

  Mã: VENTICELL 55 Danh mục: ,

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức VENTICELL 707( MMM- Đức)

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức VENTICELL 707 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 10°C trên nhiệt độ môi trường đến 250°C
  – Thể tích: 707 Lít
  – Kích thước trong: 940 x 520 x 1410 mm (W x H x D)
  – Kích thước ngoài: 1160 x 790 x 1910 mm (W x H x D)

  Mã: VENTICELL 707 Danh mục: ,

  Tủ sấy ECOCELL 111 (MMM- Đức)

  Tủ sấy ECOCELL 111 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 250°C
  – Thể tích: 111 Lít
  – Kích thước trong: 540x 370x 530 mm (W x H x D)
  – Kích thước ngoài: 760 x 680 x 860 mm (W x H x D)

  Mã: ECOCELL 111 Danh mục: ,

  Tủ sấy ECOCELL 222 (MMM- Đức)

  Tủ sấy ECOCELL 222 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 250°C
  – Thể tích: 222 Lít
  – Kích thước trong: 540x 520x 760mm (W x H x D)
  – Kích thước ngoài: 760x 830x 1090mm (W x H x D)

  Mã: ECOCELL 222 Danh mục: ,

  Tủ sấy ECOCELL 404 (MMM- Đức)

  Tủ sấy ECOCELL 404 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 250°C
  – Thể tích: 404 Lít
  – Kích thước trong: 540 x 520 x 1410 mm (W x H x D)
  – Kích thước ngoài: 760 x 790 x 1910 mm (W x H x D)

  Mã: ECOCELL 404 Danh mục: ,

  Tủ sấy ECOCELL 55 (MMM- Đức)

  Tủ sấy ECOCELL 55 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 250°C
  – Thể tích: 55 Lít
  – Kích thước trong: 400 x 350 x 370 mm (W x H x D)
  – Kích thước ngoài: 620 x 680 x 680 mm (W x H x D)

  Mã: ECOCELL 55 Danh mục: ,

  Tủ sấy ECOCELL 707 (MMM- Đức)

  Tủ sấy ECOCELL 707 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 250°C
  – Thể tích: 707 Lít
  – Kích thước trong: 940 x 520 x 1410 mm (W x H x D)
  – Kích thước ngoài: 1160 x 790 x 1910 mm (W x H x D)

  Mã: ECOCELL 707 Danh mục: ,

  Tủ sấy ED-S115( Binder- Đức)

  Tủ sấy Binder ED-S115 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 7°C trên nhiệt độ môi trường đến 250°C
  – Thể tích: 118 Lít
  – Kích thước trong: 550 x 550 x 390 mm (WxHxD)
  – Kích thước ngoài: 764 x 735 x 616 mm (WxHxD)

  Mã: ED-S115 Danh mục: ,

  Tủ sấy ED-S56( Binder- Đức)

  Tủ sấy Binder ED-S56 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 7°C trên nhiệt độ môi trường đến 250°C
  – Thể tích: 62 Lít
  – Kích thước trong: 400 x 440 x 350 mm (WxHxD)
  – Kích thước ngoài: 614 x 625 x 577 mm (WxHxD)

  Mã: ED-S56 Danh mục: ,

  Tủ sấy ED115( Binder- Đức)

  Tủ sấy Binder ED115 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 114 Lít
  – Kích thước trong: 510 x 530 x 425 mm (WxHxD)
  – Kích thước ngoài: 710 x 705 x 605 mm (WxHxD)

  Mã: ED115 Danh mục: ,

  Tủ sấy ED23( Binder- Đức)

  Tủ sấy Binder ED23 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 20 Lít
  – Kích thước trong: 222 x 330 x 300mm (WxHxD)
  – Kích thước ngoài: 435 x 495 x 520 mm (WxHxD)

  Mã: ED23 Danh mục: ,

  Tủ sấy ED260( Binder- Đức)

  Tủ sấy Binder ED260 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 255 Lít
  – Kích thước trong: 610 x 760 x 550 mm (WxHxD)
  – Kích thước ngoài: 810 x 850 x 760 mm (WxHxD)

  Mã: ED260 Danh mục: ,

  Tủ sấy ED56( Binder- Đức)

  Tủ sấy Binder ED56 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 57 Lít
  – Kích thước trong: 360 x 420 x 380 mm (WxHxD)
  – Kích thước ngoài: 560 x 625 x 565 mm (WxHxD)

  Mã: ED56 Danh mục: ,

  Tủ sấy ED720( Binder- Đức)

  Tủ sấy Binder ED720 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 743 Lít
  – Kích thước trong: 960 x 1280 x 605 mm (WxHxD)
  – Kích thước ngoài: 1165 x 1590 x 870 mm (WxHxD)

  Mã: ED720 Danh mục: ,

  Tủ sấy SLN 115 SMART (Pol-Eko Aparatura – Ba Lan)

  Tủ sấy SLN 115 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 112 Lít
  – Kích thước trong: rộng 460 x cao 540 x sâu 450 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 650 x cao 850 x sâu 710 mm

  Mã: SLN 115 SMART Danh mục: ,

  Tủ sấy SLN 180 SMART (Pol-Eko Aparatura – Ba Lan)

  Tủ sấy SLN 180 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 180 Lít
  – Kích thước trong: rộng 470 x cao 720 x sâu 560 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 650 x cao 1030 x sâu 820 mm

  Mã: SLN 180 SMART Danh mục: ,

  Tủ sấy SLN 240 SMART (Pol-Eko Aparatura – Ba Lan)

  Tủ sấy SLN 240 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 245 Lít
  – Kích thước trong: rộng 600 x cao 800 x sâu 510 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 810 x cao 1200 x sâu 770 mm

  Mã: SLN 240 SMART Danh mục: ,

  Tủ sấy SLN 32 SMART (Pol-Eko Aparatura – Ba Lan)

  Tủ sấy SLN 32 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 32 Lít
  – Kích thước trong: rộng 400 x cao 320 x sâu 250 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 590 x cao 630 x sâu 520 mm

  Mã: SLN 32 SMART Danh mục: ,

  Tủ sấy SLN 53 SMART (Pol-Eko Aparatura – Ba Lan)

  Tủ sấy SLN 53 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 56 Lít
  – Kích thước trong: rộng 400 x cao 390 x sâu 360 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 590 x cao 700 x sâu 620 mm

  Mã: SLN 53 SMART Danh mục: ,

  Tủ sấy SLN 75 SMART (Pol-Eko Aparatura – Ba Lan)

  Tủ sấy SLN 75 SMART được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
  – Phân tích khả năng bền nhiệt của vật liệu xây dựng
  – Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vật liệu bền nhiệt
  – Sấy sơ bộ dụng cụ, vật tư
  – Sấy khô mô tế bào thực vật.

  – Phạm vi nhiệt độ: Tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 300°C
  – Thể tích: 76 Lít
  – Kích thước trong: rộng 400 x cao 530 x sâu 360 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 590 x cao 850 x sâu 620 mm

  Mã: SLN 75 SMART Danh mục: ,

  Tủ sấy UN110 (Memmert – Đức)

  Tủ sấy Memmert UN110 sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp: trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.

  – Phạm vi nhiệt độ: tối thiểu 5ºC trên nhiệt độ môi trường đến 300ºC
  – Thể tích: 108 Lít
  – Kích thước trong: rộng 560 x cao 480 x sâu 400 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 745 x cao 864 x sâu 584 mm

  Mã: UN110 Danh mục: ,

  Tủ sấy UN160 (Memmert – Đức)

  Tủ sấy Memmert UN160 sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp: trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.

  – Phạm vi nhiệt độ: tối thiểu 5ºC trên nhiệt độ môi trường đến 300ºC
  – Thể tích: 161 Lít
  – Kích thước trong: rộng 560 x cao 720 x sâu 400 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 745 x cao 1104 x sâu 584 mm

  Mã: UN160 Danh mục: ,

  Tủ sấy UN260 (Memmert – Đức)

  Tủ sấy Memmert UN260 sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp: trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.

  – Phạm vi nhiệt độ: tối thiểu 5ºC trên nhiệt độ môi trường đến 300ºC
  – Thể tích: 261 Lít
  – Kích thước trong: rộng 640 x cao 800 x sâu 500 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 824 x cao 1183 x sâu 684 mm

  Mã: UN260 Danh mục: ,

  Tủ sấy UN30(Memmert – Đức)

  Tủ sấy Memmert UN30 sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp: trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.

  – Phạm vi nhiệt độ: tối thiểu 5ºC trên nhiệt độ môi trường đến 300ºC
  – Thể tích: 32 Lít
  – Kích thước trong: rộng 400 x cao 320 x sâu 250 mm
  – Kích thước ngoài: rộng 585 x cao 704 x sâu 434 mm

  Mã: UN30 Danh mục: ,

  Tủ sấy UN55 (Memmert – Đức)

  Tủ sấy Memmert UN55 sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp: trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.

  – Phạm vi nhiệt độ: tối thiểu 5ºC trên nhiệt độ môi trường đến 300ºC
  – Thể tích: 53 Lít
  – Kích thước trong: rộng 400 x cao 400 x sâu 330 mm
  – Kích thước ngoài: rộng rộng 585 x cao 784 x sâu 514 mm

  Mã: UN55 Danh mục: ,