Dị ứng

Testkit ELISA dùng để kiểm tra định lượng các chất gây dị ứng trong thực phẩm, thức ăn gia súc, sữa, trứng, nước tiểu và thủy sản.

 
 

Sản phẩm