DN. Staphylococcus - staphylococci

 

Phát hiện và đếm Staphylococcus aureus và Staphylococci dương tính coagulase:

- Phương pháp truyền thống sẽ mất 2 ngày mới có kết quả.

- Phương pháp Chromogenic với môi trường Easy Staph phát hiện và đếm Staphylococci dương tính coagulase trong thời gian 24 giờ mà không cần confirmation.

 

 

Danh mục sản phẩm