Trang chủ » Dynex

Dynex

Dynex Technologies được thành lập hơn 60 năm, là công ty hàng đầu trong thiết kế và sản xuất hệ thống elisa tự động hoàn toàn bao gồm hệ thống tự động hoàn toàn 2 khay-DS2, 4 khay-DSX và 12 khay-Agility

 
 

Sản phẩm