Trang chủ » GFL-Đức

GFL-Đức

GFL được thành lập năm 1967 tại Đức. Tất cả các thiết bị được sản suất 100% tại Đức.

Nhóm các sản phẩm được sản xuất bao gồm: Tủ lạnh âm sâu, Máy cất nước 1 lần, 2 lần, Máy lắc, bể điều nhiệt, bể điều nhiệt lắc, tủ ấm, tủ ấm lắc.

Thông tin liên lạc:

GFL Gesellschaft für Labortechnik mbH

 

Schulze-Delitzsch-Strasse 4

30938 Burgwedel / Germany

Phone +49 (0) 5139 99 58-0

Fax +49 (0) 5139 99 58-21

E-Mail:  info@gfl.de  I Internet www.gfl.de

 

Nhà cung cấp