Trang chủ » Thiết Bị Kiểm Nghiệm » Hệ Thống ELISA

Hệ Thống ELISA

Bao gồm Hệ thống Elisa tự đông hoàn toàn, Máy đọc khay vi thể, Máy rửa khay vi thể, Máy ủ khay vi thể.

 

MỞ MỤC HỆ THỐNG ELISA