Hệ thống phân tích CDR FoodLab®

Hệ thống Phân tích Thực phẩm CDR FoodLab® cho phép thực hiện các phân tích hóa học để kiểm soát chất lượng thực phẩm và nước giải khát, như dầu, chất béo, trứng, rượu, sữa, các sản phẩm sữa, cà chua, bia và rượu táo.

 

Mỗi hệ thống của dòng sản phẩm CDR FoodLab® đại diện cho một đối tác đáng tin cậy cho phép chạy dễ dàng một bảng điều khiển rộng rãi, do đó tránh mua và vận hành một số máy phân tích để thực hiện kiểm soát chất lượng và quá trình thực phẩm và nước giải khát. Hệ thống này có thể được sử dụng trong phòng thí nghiệm, hoặc trên dây chuyền sản xuất, ngay trong hầm rượu hoặc trong nhà máy dầu.

 

Chemical analyses on food and beverage

Olive Oil
 • Free Fatty Acids
 • Peroxide Value
 • Total Polyphenols/OSI
 • K270
Oils and Fats
 • Free Fatty Acids
 • Peroxide Value
 • Anisidine Value (AnV)
 • Soaps Test
Wine and Must
 • Acetic acid (volatile acidity)
 • Fermentable Sugars
 • Total Acidity
 • L-Lactic Acid
 • L-Malic Acid
 • Free sulfur dioxide
 • Total sulfur dioxide
 • Alcohol
 • Yeast Assimilable Nitrogen (YAN)
 • Gluconic Acid
 • Acetaldehyde (Ethanal)
 • pH
 • Total Polyphenols Index
 • Glycerol
 • Anthocyanins
 • Colour (tonality and intensity)
 • Total Polyphenols
Beer and Wort
 • Bitterness (IBU)
 • Fermentable Sugars
 • Alcohol
 • Total sulfur dioxide
 • Free Amino Nitrogen by OPA (FAN)
 • Colour
 • Starch
 • pH
 • Lactic Acid (D + L)
Fish Oil
 • Free Fatty Acids
 • Peroxide Value
 • Anisidine Value (AnV)
Palm Oil
 • DOBI & Carotene content
 • Iodine Value test
 • Free Fatty Acids
 • Peroxide Value
 • Anisidine Value (AnV)
Shelf-life of bakery products
 • Free Fatty Acids
 • Peroxide Value
 • Anisidine Value (AnV)
Frying oils and Fried Snacks
 • Free Fatty Acids
 • Peroxide Value
 • Anisidine Value (AnV)
Milk and Dairy Products
 • Lactose
 • L-Lactic acid
 • Milk Urea Nitrogen (MUN)
 • Alkaline phosphatase (ALP)
 • Ammonia
 • Chloride
 • Hydrogen peroxide
 • e-fructosyl-lisine (Furosine)
 • Free Fatty Acids
 • Peroxide Value
 • Peroxidase
Egg products
 • Lactic Acid
 • D-3-hydroxybutyric acid
 • Colour (Beta-Carotene)
 • Cholesterol
 • Xanthophylls
 • Total Acidity
Essential oils
 • Peroxide Value
Nuts and Dried fruits
 • Free Fatty Acids
 • Peroxide Value
 • Anisidine Value (AnV)
Cider
 • Acetic acid
 • L-Malic Acid
 • Free sulfur dioxide
 • Total sulfur dioxide
 • L-Lactic Acid
 • Fermentable Sugars
 • pH
 • Total Acidity
 • Alcohol
 • Yeast Assimilable Nitrogen (YAN)
 • Glycerol
 • Total Polyphenols Index
Tomato
 • lactic acid (D+L)
Vegetable Puree
 • Chloride