Trang chủ » Pol-Eko Aparatura » Hộp ổn nhiệt lưu động

Hộp ổn nhiệt lưu động

Hộp ổn nhiệt lưu động thể tích từ 25 đến 106 lít va nhiệt độ từ -18oC đến +10oC.

Sử dụng bằng Pin trong vòng 24h có thể sạc trên xe,...