Trang chủ » Kít Real-Time PCR phát hiện dịch tả lợn châu phi

Kít Real-Time PCR phát hiện dịch tả lợn châu phi

Kít Real-Time PCR phát hiện dịch tả lợn châu phi(ASFV) trong các mẫu sinh học (ví dụ như máu, huyết thanh, lá lách hoặc gan) của lợn/heo.

 

Xuất xứ: Châu Âu, Mỹ

Qui cách đóng gói:

- 50 test/box

- 96 test/box

- 100test/box

- 150test/box

X