Trang chủ » Kít Real-Time PCR phát hiện Virus cúm H5N1 trên gia cầm

Kít Real-Time PCR phát hiện Virus cúm H5N1 trên gia cầm

Kít Real-Time PCR phát hiện Virus cúm H5N1 trong máu, huyết thanh, huyết tương, dịch nuôi cấy tế bào, lá lách, amiđan và các hạch bạch huyết của gia cầm

 

Xuất xứ: Châu Âu, Mỹ

Qui cách đóng gói:

- 50 test/box

- 96 test/box

- 100test/box

- 150test/box

X