Trang chủ » W - Phương pháp phát hiện và định danh vi sinh » Listeria spp, Listeria monocytogenes

Listeria spp, Listeria monocytogenes

Các phương pháp phát hiện và định danh Listeria spp và Listeria Monocytogenes.

- Một loài, Listeria monocytogenes, là một tác nhân gây bệnh do thực phẩm quan trọng có khả năng gây ra bệnh nặng.

- Theo phương pháp truyền thống cũng mất đến 5 ngày mới có kết quả.

- Ngày nay, các hãng phát triển các phương pháp phát hiện, định danh nhanh và tiết kiệm thời gian lên đến 50% hoặc rút ngắn hơn rất nhiều.

- Phương pháp Chromogenic với môi trường Compass Listeria thì phát hiện, đếm và khẳng định Listeria monocytogenes và Listeria spp trong vòng 2 ngày(48giờ).

 

 

Danh mục sản phẩm