Lò Nung

Cung cấp giới hạn rộng lò nung như lò nung 1100oC, lò nung 1200oC, Lò nung 1300oC, Lò Nung 1400oC, 1500oC, 1600oC, 1700oC, 1800oC , Lò nung lấy tro, Lò nung đốt mẫu phân tích,... sử dụng trong phòng kiểm nghiệm.


Thể tích từ 2 đến 40 lít.

 

Xuất xứ: Đức

 

Danh mục sản phẩm