Trang chủ » Thiết Bị Kiểm Nghiệm » Máy cấy đĩa Petri

Máy cấy đĩa Petri

Máy cấy đĩa petri trong vòng 25 giây cho một mẫu và tự động pha loãng mẫu giảm dần lên đến 5 lần.

Độ nhạy từ 300 đến 10 triệu CFU/ml