Trang chủ » Thiết Bị Kiểm Nghiệm » Máy cô quay chân không

Máy cô quay chân không

Máy cô quay chân không đã từ lâu là thiết bị không thể thiếu trong phòng thí nghiệm và ngành công nghiệp phân tích hóa học bao gồm: phòng thí nghiệm hóa phân tích, môi trường, vật liệu, khoa học sự sống và ngành pháp y. Với ứng dụng quan trọng bao gồm: xác định nồng độ mẫu, tái chế dung môi, phân tách, phân tích thành phần trong hỗn hợp dung môi.
Hệ thống cơ bản nhất bao gồm các thành phần : máy chính gồm bể ổn nhiệt, bình ngưng, bình đựng mẫu, bình thu mẫu, gioang chân không, bơm chân không, bộ thu hồi dung môi..