Trang chủ » Thiết Bị Kiểm Nghiệm » Máy dập mẫu vi sinh

Máy dập mẫu vi sinh

BagMixerTM là máy dập mẫu vi sinh sử dụng trong phòng kiễm nghiệm đảm bảo chiết xuất vi khuẩn tối ưu của mẫu rắn. Đại diện toàn bộ mẫu nhiễm. Mẫu đồng nhất được chuẩn bị sẵn sàng để phân tích trong 30-60 giây.

 

MỞ MỤC MÁY DẬP MẪU VI SINH