Trang chủ » Vi sinh » Thiết bị vi sinh » Máy đếm khuẩn lạc

Máy đếm khuẩn lạc

Hệ thống máy đếm khuẩn lạc được ứng dụng trong định lượng khuẩn lạc của chủng vi khuẩn hoặc vi sinh vật phát triển trên đĩa nuôi cấy.
Được thiết kế với các vòng đèn chấn lưu điện tử cung cấp ánh sáng và hỗ trợ cho người thử nghiệm quan sát mẫu. Cung cấp nền tương phản hỗ trợ việc đếm trên các loại đĩa khác nhau bao gồm nền màu đen và màu trắng. Kính lúp giúp quan sát các khuẩn lạc có kích thước bé.
Bằng phương pháp tính toán dựa trên hệ số pha loãng ta có thể ước tính nồng độ của các vi sinh vật có trong môi trường nuôi cấy vừa đếm.
Số lượng khuẩn lạc tối ưu có thể đếm trên một đĩa nuôi cấy trong khoảng 100-1000, tùy thuộc vào kích thước của khuẩn lạc và chủng loại vi sinh vật.

 

Danh mục sản phẩm