Máy đo pH

Hiện thị độ pH, ORP, mV và đo nhiệt độ.
Lý tưởng trong ứng dụng đo pH nước, nước thải, giảng dạy nghiên cứu, thực phẩm, đồ uống, nghiên cứu và tiêu chuẩn QA/QC