Trang chủ » Thiết Bị Kiểm Nghiệm » Máy lọc nước siêu sạch

Máy lọc nước siêu sạch

Máy lọc nước siêu sạch cung cấp nước tinh khiết (UPW) có thể được định nghĩa là nước mà hầu hết các thành phần khác đều được loại bỏ, điện trở suất đạt 18M-cm, hoàn toàn tinh khiết để đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn trong các lĩnh vực ứng dụng phân tích hóa lý, điện di, sinh học phân tử, nuôi cấy mô, dược phẩm và y tế.
Vi khuẩn, các hạt, chất hữu cơ và vô cơ gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước sinh hoạt và nước uống cũng như đường ống dẫn đều được giải quyết nhờ UPW. Nồng độ vi khuẩn thường được ghi nhận dựa trên đơn vị CFU. Các hạt được đánh giá số lượng so với khối lượng UPW. Hàm lượng TOC, kim loại, anion được đo bằng các dạng đơn vị như sau: ppm, ppb,ppt và ppq tùy theo tiêu chuẩn.