Symphony Agar - BM19108

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG  

Symphony Agar cho phép đếm nấm men và nấm mốc trong tất cả các mẫu thực phẩm của người và động vật mà không cần kể đến hoạt độ của nước. Nó có thể được sử dụng để kiểm soát các mẫu môi trường của khu vực sản xuất. Mẫu nước cũng có thể được phân tích bằng các màng lọc. Môi trường này cho phép định lượng chỉ trong vòng 3 ngày thay vì 5 ngày đối với các phương pháp bình thường. 

 

 

THÀNH PHẦN ĐẶC TRƯNG  

Các thành phần có thể được điều chỉnh để có được hiệu suất  tối ưu 

Trong 1 liter môi trường:

-  Peptones  ...................................................................................................................  10.0  g

-  Glucose  .....................................................................................................................  18.0  g

- Growth promoters ................................................................................................. 1.0 g

- Selective system ................................................................................................... 1.0 g

- Bacteriological agar ............................................................................................... 12 to 16.0 g

pH của môi trường sử dụng ở 25 °C : 5.6 ± 0.2. 

 

 

TRÌNH BÀY  

Ready-to-melt medium

10 vials of 200 mL.................................................................................... BM19108 

Dehydrated medium :
BK227HA - 500 g vial

 

ĐẾM(ĐỊNH LƯỢNG) NẤM MEM VÀ NẤM MÓC