Môi trường vi sinh

Cung cấp giới hạn rộng môi trường vi sinh phân tích hầu hết tất cả các chỉ tiêu trong thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, đồ uống và thức ăn gia súc.

 

Ứng dụng