Kit ELISA Fumonisin

Kít ELISA Fumonisin là một bộ thuốc thử cho xét nghiệm miễn dịch phân tích định lượng Fumonisin trong ngũ cốc...  sử dụng trong phòng kiểm nghiệm.


Giới hạn phát hiện: 0.75ppm.


Hãng sản xuất: Tecna - Ý

Xuất xứ: EU