Nấm mem và Nấm mốc

Phát hiện và đếm Nấm mem và Nấm mốc:

- Phương pháp truyền thống sẽ mất 5 - 7 ngày mới có kết quả.

- Phương pháp Chromogenic với môi trường Symphony phát hiện và đếm Nấm mem và Nấm mốc trong thời gian 54 giờ mà không cần confirmation.

 

Danh mục sản phẩm