Trang chủ » Pol-Eko Aparatura

Pol-Eko Aparatura

POL-EKO APARATURA sp.j. được thành lập năm 1990, chuyên sản xuất các thiết bị công nghệ cao cho phòng kiểm nghiệm như: Tủ ấm, tủ ấm lạnh, tủ sấy, tủ tiệt trùng, tủ vi khí hậu, tủ nuôi trồng, tủ lạnh âm sâu, tủ mát lưu trử máu/mẫu/hóa chất/dược...,Hộp ổn nhiệt lưu động, máy đồng hóa mẫu, máy đếm khuẩn lạc,...

POL-EKO APARATURA sp.j.
ul. Kokoszycka 172C, 44 - 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI
Tel: +48 32 453 91 70 Fax: +48 32 453 91 85
www.pol-eko.eu

 

 

Nhà cung cấp