Hỗ trợ trực tuyến

  • Hỗ trợ kinh doanh - Mrs. Nga

    Điện thoại: 0949825703

Trang chủ » Tin tức » Rhapsody Agar® là một môi trường chọn lọc sử dụng cho việc phát hiện và đếm Pseudomonas spp

Tin tức

Rhapsody Agar® là một môi trường chọn lọc sử dụng cho việc phát hiện và đếm Pseudomonas spp

RHAPSODY Agar là bây giờ được chứng nhận bởi AFNOR

Rhapsody Agar® là một môi trường chọn lọc sử dụng cho việc phát hiện và đếm Pseudomonas spp. trong các sản phẩm thực phẩm và các mẫu môi trường. Môi trường được đặc biệt thích nghi để phân tích về sữa và các sản phẩm thịt.

Đếm được thực hiện trực tiếp mà không cần bước làm sạch và xác nhận đề nghị trong hầu hết các phương pháp tham khảo.

 

Pre-poured medium :

  • BM16708 - 20 Petri dishes Ø 90 mm

Dehydrated medium :

  • BK214HA - 500 g bottle

Selective supplement :

 

  • BS08908 : 10 vials qsf 500 mL

Bài mới nhất

Bài cũ hơn