Thiết bị

Cung cấp giới hạn rộng các thiết bị trong chẩn đón lâm sàng như Máy đọc khay Elisa, Máy rửa Elisa, Máy Ủ, Hệ thống Elisa và IFA tự động hoàn toàn, Hệ thống sinh hoá tự động, hệ thống sinh học phân tử như máy PCR, Real Time PCR.

 

Các thiết bị khác phụ trợ như hệ thống chiết xuất DNA, RNA tự động, Máy chụp GEL tự động, máy ly tâm lạnh, Bộ điện di, Tủ thao tác PCR, Tủ an toàn sinh học cấp II,...