Bể Điều Nhiệt

Bể Rửa Siêu Âm

Block Gia Nhiệt

Bơm Chân Không

Cân Phân Tích

Hệ Thống ELISA

Khúc Xạ Kế

Kính Hiển Vi

Lò Nung

Phân Cực Kế

Nồi Hấp Tiệt Trùng

Tủ Sấy Tiệt Trùng

Máy Cô Quay Chân Không

Tủ An Toàn Sinh Học, Tủ PCR

Máy Cất Nước

Máy Ly Tâm

Máy Đông Khô

Máy Dập Mẫu Vi Sinh

Máy Khuấy Từ

Máy Khuấy Đũa

Máy Lắc

Máy Lắc Vortex

Máy Lọc Nước Siêu Sạch

Tủ Ấm

Máy Phân Tích Kết Cấu/ Cấu Trúc Thực Phẩm

Máy Quang Phổ

Tủ Cấy Vi Sinh

Máy Đếm Khuẩn Lạc

Máy Đo Hoạt Độ Nước

Tủ Hút Khí Độc

Máy Đo Độ Nhớt

Máy Đồng Hóa Mẫu

Tủ Mát Và Tủ Lạnh Âm Sâu

Tủ Vi Khí Hậu