Trang chủ » BIOKAR Diagnostic » Thuốc thử và Kít » Microplate MUG EC - BT00108

Microplate MUG EC - BT00108

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG  

Microplate MUG / EC cho phép việc xác định thực tế và đếm số Escherichia coli trong nước, theo tiêu chuẩn ISO NF EN ISO 9308-3. Việc sử dụng các khay vi thể với các giếng có chứa một môi trường phát triểnđặc biệt, đã được hình thành để sử dụng trong phân tích một số loại nước, đặc biệt là nước hồ bơi và nước biển và nước ngọt, cũng cho nước bề mặt và nước sau xử lý. Phương pháp này được áp dụng cho tất cả các mẫu nước, bao gồm cả những chất huyền phù. Đối với việc đếm số Escherichia coli, bằng kỹ thuậtvi thể với MUG đã được công nhận là một phương pháp đặc trưng, chính xác, và nhanhhơnso với các phương pháp được sử dụng trước đây. Nhờ vai trò của nó như là một vi sinh vật chỉ thị ô nhiễm phân, vi khuẩn này là mối quan tâm đặc biệt vì có nguồn gốc riêng biệt trong ruột, mà phân vào nó một trạng thái cụ thể hơn được xem như là một chỉ thị sinh học kiểm soát chất lượng nước.

 

 

THÀNH PHẦN ĐẶC TRƯNG  

Môi trường MUG/EC  Mỗi giếng trên khay vi thể được làm đầy 100 L môi trường, trong đó các công thức có thể được điều chỉnh để có được kết quả tối ưu:  

Đối với 1 l môi trường:

- Tryptone ........................................................................................40.0g

- Salicine ............................................................................................1.0g

- Triton X 100......................................................................................1.0g

- MUG.................................................................................................0.1g 

pH : 6.9 ±0.2. 

 

 

ĐÓNG GÓI:

Microplates, solidwhite

- Kit chứa 25 đĩa vi+ BT00108 25 bìa dính trong suốt vô trùng

Muối biển tổng hợp (không bromophenol blue), mất nước:

- Chai 100 g BR00308

Muối biển tổng hợp (với 0.004 g/L bromophenol blue),sẵn sàng sử dụng:

- 50 ống x 18 mL BM08808

Nước cất vô trùng, sẵn sàng để sử dụng:

- 50 ống x 18 mL BM11508 

ENUMERATION OF ESCHERICHIA COLI IN WATER