Trang chủ » Thiết Bị Kiểm Nghiệm » Tủ mát và tủ lạnh âm sâu

Tủ mát và tủ lạnh âm sâu

Cung cấp giới hạn rộng tủ lạnh, tủ lạnh âm sâu lưu trử mẫu, máu, thuốc thử, vacine,....

Nhiệt độ tủ lạnh/tủ mát từ 0oC đến +10oC, tủ lạnh âm sâu -45oC, -86oC.

Giới hạn thể tích từ 68 lít đến 1465 lít.

Xuất xứ từ châu âu.

 

Danh mục sản phẩm