Tủ sấy tiệt trùng SF

Lưu thông khí cưỡng bức bằng tua-bin quạt, có thể điều chỉnh tốc độ.

Thể tích từ 32 lít đến 749 lít.

Giới hạn nhiệt độ : trên nhiệt độ môi trường +10oC đến +250oC

 
 

Sản phẩm