Trang chủ » Thiết Bị Kiểm Nghiệm » Tủ vi khí hậu » Tủ vi khí hậu, KK440

Tủ vi khí hậu, KK440

Thể tích buồng 424 lít.

Giới hạn nhiệt độ -10oC đến 60oC.

Giới hạn độ ẩm từ: 30% đến 90%.

Có thể kết hợp với hệ thống đèn chu kỳ quang.