Trang chủ » W - Phương pháp phát hiện và định danh vi sinh

W - Phương pháp phát hiện và định danh vi sinh

Cung cấp các phương pháp phát hiện và định danh các vi sinh vật trong các lĩnh vực như thực phẩm, thức ăn gia súc, sữa, nước, môi trường, lâm sàng, nghiên cứu,...

 

Các phương pháp theo các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế như TCVN, ISO, FDA, BAM, AFNOR, NMKL,...

 

Chúng tôi đang phấn đấu để trở thành nhà cung cấp các giải pháp kiểm soát vi sinh vật phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng.

Với đội ngũ chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ quý khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

 

Danh mục sản phẩm