Lọc

Các bộ lọc đang áp dụng

Hiển thị tất cả 12 kết quả

  Bộ kit test nhanh dư lượng AHD

  Bộ kit test nhanh dư lượng Nitrofurantoin (AHD) giúp phát hiện bán định lượng dư lượng chất chuyển hóa nitrofuran, 1-aminohydantoin (AHD) trong các mẫu thực phẩm (Tôm, Cá, Gà, Thịt lợn và Mật ong) với giới hạn 0,5 ppb.

  Nguyên tắc: Miễn dịch cạnh tranh.

  Thời gian kiểm nghiệm: 5-10 phút.

  Quy cách đóng gói:
  10 test/ hộp

  Mã: AHD Rapid Test Danh mục: ,

  Bộ kit test nhanh dư lượng AMOZ

  Bộ kit test nhanh dư lượng Furaltadone (AMOZ) giúp phát hiện bán định lượng dư lượng chất chuyển hóa nitrofuran, 3-amino-5-morpholino-methyl-2-oxazolidinone (AMOZ) trong các mẫu thực phẩm (Tôm, Cá, Gà, Thịt lợn và Mật ong) với giới hạn 0,5 ppb.

  Nguyên tắc: Miễn dịch cạnh tranh.

  Thời gian kiểm nghiệm: 5-10 phút.

  Quy cách đóng gói:
  10 test/ hộp

  Mã: AMOZ Rapid Test Danh mục: ,

  Bộ kit test nhanh dư lượng AOZ

  Bộ kit test nhanh dư lượng Furazolidone (AOZ) giúp phát hiện bán định lượng dư lượng chất chuyển hóa nitrofuran, 3-amino-2-oxazolidinone (AOZ) trong các mẫu thực phẩm (Tôm, Cá, Gà, Thịt lợn và Mật ong) với giới hạn 0,5 ppb.

  Nguyên tắc: Miễn dịch cạnh tranh.

  Thời gian kiểm nghiệm: 5-10 phút.

  Quy cách đóng gói:
  10 test/ hộp

  Mã: AOZ Rapid Test Danh mục: ,

  Bộ kit test nhanh dư lượng Beta Lactam

  Bộ kit test nhanh dư lượng Beta Lactam giúp phát hiện bán định lượng dư lượng Beta Lactam mẫu sữa.

  Nguyên tắc: Miễn dịch cạnh tranh.

  Thời gian kiểm nghiệm: 5-10 phút.

  Quy cách đóng gói:
  10 test/ hộp

  Mã: Beta Lactam Test Rapid Test Kit Danh mục: ,

  Bộ kit test nhanh dư lượng Chloramphenicol

  Bộ kit test nhanh dư lượng Chloramphenicol giúp phát hiện bán định lượng dư lượng Chloramphenicol trong thực phẩm.
  Nguyên tắc: Miễn dịch cạnh tranh.

  Thời gian kiểm nghiệm: 5-10 phút.

  Quy cách đóng gói:
  10 test/ hộp

  Mã: Chloramphenicol Rapid Test Kit Danh mục: ,

  Bộ kit test nhanh dư lượng Gentamicin

  Bộ kit test nhanh dư lượng Gentamicin giúp phát hiện bán định lượng dư lượng Gentamicin trong sữa với giới hạn phát hiện là 0,5 ppb.

  Nguyên tắc: Miễn dịch cạnh tranh.

  Thời gian kiểm nghiệm: 5-10 phút.

  Quy cách đóng gói:
  10 test/ hộp

  Mã: Gentamicin Rapid Test Kit Danh mục: ,

  Bộ kit test nhanh dư lượng Quinolone

  Bộ kit test nhanh dư lượng Quinolone giúp phát hiện bán định lượng dư lượng Quinolone trong thực phẩm.

  Nguyên tắc: Miễn dịch cạnh tranh.

  Thời gian kiểm nghiệm: 5-10 phút.

  Quy cách đóng gói:
  10 test/ hộp

  Mã: Quinolone Rapid Test Kit Danh mục: ,

  Bộ kit test nhanh dư lượng SEM

  Bộ kit test nhanh dư lượng Nitrofurazone (SEM) giúp phát hiện bán định lượng dư lượng chất chuyển hóa nitrofuran, semicarbazide (SEM) trong các mẫu thực phẩm (Tôm, Cá, Gà, Thịt lợn và Mật ong) với giới hạn 0,5 ppb.

  Nguyên tắc: Miễn dịch cạnh tranh.

  Thời gian kiểm nghiệm: 5-10 phút.

  Quy cách đóng gói:
  10 test/ hộp

  Mã: SEM Rapid Test Danh mục: ,

  Bộ kit test nhanh dư lượng Streptomycin

  Bộ kit test nhanh dư lượng Streptomycin giúp phát hiện bán định lượng dư lượng Streptomycin trong thực phẩm.

  Nguyên tắc: Miễn dịch cạnh tranh.

  Thời gian kiểm nghiệm: 5-10 phút.

  Quy cách đóng gói:
  10 test/ hộp

  Mã: Streptomycin Rapid Test Danh mục: ,

  Bộ kit test nhanh dư lượng Sulfonamide

  Bộ kit test nhanh dư lượng Sulfonamide giúp phát hiện bán định lượng dư lượng Sulfonamide trong thực phẩm.

  Nguyên tắc: Miễn dịch cạnh tranh.

  Thời gian kiểm nghiệm: 5-10 phút.

  Quy cách đóng gói:
  10 test/ hộp

  Mã: Sulfonamide Rapid Test Kit Danh mục: ,

  Bộ kit test nhanh dư lượng Tetracycline

  Bộ kit test nhanh dư lượng Tetracycline giúp phát hiện bán định lượng dư lượng Tetracycline trong thực phẩm.

  Nguyên tắc: Miễn dịch cạnh tranh.

  Thời gian kiểm nghiệm: 5-10 phút.

  Quy cách đóng gói:
  10 test/ hộp

  Mã: Tetracycline Rapid Test Kit Danh mục: ,

  Bộ kit test nhanh dư lượng Tylosin

  Bộ kit test nhanh dư lượng Tylosin giúp phát hiện bán định lượng Tylosin trong mẫu mật ong với ngưỡng giới hạn là 50 ppb.

  Nguyên tắc: Miễn dịch cạnh tranh.

  Thời gian kiểm nghiệm: 5-10 phút.

  Quy cách đóng gói:
  10 test/ hộp

  Mã: Tylosin Rapid Test Kit Danh mục: ,