Hiển thị tất cả 13 kết quả

  Bể rửa siêu âm – WUC-A10H (Daihan-HQ)

  Bể rửa siêu âm – WUC-A10H được sử dụng phòng thí nghiệm, y tế, phòng khám y khoa, nha khoa, sản xuất thủy tinh, đồng hồ, mắt kính, kim hoàn, trang sức, vàng bạc, đá quý, sản xuất xi măng, vật liệu…

  – Nhiệt độ gia nhiệt: từ nhiệt độ phòng đến 85℃
  – Dung tích bể: 10 Lít
  – Tần số siêu âm: 40kHz
  – Kích thước bên trong bể: 290 x 240 x 150 mm (rộng x sâu x cao)

  Mã: WUC-A10H Danh mục: ,

  Bể rửa siêu âm 1 lít – SW1H(Nickel-Anh)

  Bể rửa siêu âm SW1H là thiết bị cần thiết cho phòng thí nghiệm có tác dụng làm sạch dụng cụ, thiết bị bằng sóng siêu âm. Tránh được bể, hỏng dụng cụ, thiết bị khi làm sạch bằng tay.

  – Nhiệt độ hoạt động từ 30 đến 80°C với gia số 5°C
  – Thể tích: 1 lít
  – Tần số siêu âm: 37 kHz
  – Kích thước trong (WxDxH): rộng 190 x sâu 85 x cao 60mm
  – Kích thước ngoài (WxDxH): rộng 200 x sâu 100 x cao 180mm

  Mã: SW1H Danh mục: ,

  Bể rửa siêu âm 12.75L – S 120 H (Elma- Đức)

  Bể rửa siêu âm S 120 H được sử dụng phòng thí nghiệm, y tế, phòng khám y khoa, nha khoa, sản xuất thủy tinh, đồng hồ, mắt kính, kim hoàn, trang sức, vàng bạc, đá quý, sản xuất xi măng, vật liệu…

  – Chức năng gia nhiệt: max. 80°C
  – Thể tích: 12.75 lít
  – Kích thước bể: rộng 300 x sâu 240 x cao 200mm
  – Kích thước sản phẩm 365 x sâu 278 x cao 321mm

  Mã: S 120 H Danh mục: ,

  Bể rửa siêu âm 12L – SW12H (Nickel-Anh)

  Bể rửa siêu âm SW12H là thiết bị cần thiết cho phòng thí nghiệm có tác dụng làm sạch dụng cụ, thiết bị bằng sóng siêu âm. Tránh được bể, hỏng dụng cụ, thiết bị khi làm sạch bằng tay.

  – Nhiệt độ hoạt động từ 30 đến 80°C với gia số 5°C
  – Thể tích: 12 lít.
  – Kích thước trong (WxDxH): rộng 190 x sâu 85 x cao 60mm.
  – Kích thước ngoài (WxDxH): rộng 200 x sâu 100 x cao 180mm.

  Mã: SW12H Danh mục: ,

  Bể rửa siêu âm 18L – S 180 H (Elma- Đức)

  Bể rửa siêu âm S 180 H làm sạch các dụng cụ trong phòng thí nghiệm dựa trên sóng siêu âm kết hợp với nhiệt độ, đặc biệt là những dụng cụ có kho nhỏ mà dụng cụ rửa bình thường không thể làm sạch

  – Chức năng gia nhiệt: max 80°C
  – Kích thước máy chính (mm): rộng 390 x sâu 340 x cao 321
  – Kích thước bể(mm): rộng 327 x sâu 300 x cao 200
  – Dung tích tối đa của bể: 18 lít

  Mã: S180H Danh mục: ,

  Bể rửa siêu âm 28L – S 300 H (Elma- Đức)

  Bể rửa siêu âm S 300 H được sử dụng phòng thí nghiệm, y tế, phòng khám y khoa, nha khoa, sản xuất thủy tinh, đồng hồ, mắt kính, kim hoàn, trang sức, vàng bạc, đá quý, sản xuất xi măng, vật liệu…

  – Chức năng gia nhiệt: max. 80°C
  – Thể tích: 28 lít
  – Kích thước bể: dài 505 x rộng 300 x cao 200mm
  – Kích thước máy chính: dài 568 x rộng 340 x cao 321mm

  Mã: TBLMBRSA S 300 H Danh mục: ,

  Bể rửa siêu âm 30L – SW30H (Nickel-Anh)

  Bể rửa siêu âm SW30H là thiết bị cần thiết cho phòng thí nghiệm phân tích, dược phẩm và công nghiệp như khử khí, hòa tan và làm sạch với với tần số siêu âm 38kHz.

  – Nhiệt độ hoạt động từ 30 đến 80°C với gia số 5°C
  – Thể tích: 28 lít
  – Kích thước trong (WxDxH): rộng 505 x sâu 300 x cao 200mm
  – Kích thước ngoài (WxDxH): rộng 568 x sâu 340 x cao 321 mm

  Mã: SW30H Danh mục: ,

  Bể rửa siêu âm 3L – SW3H (Nickel-Anh)

  Bể rửa siêu âm SW3H là thiết bị cần thiết cho phòng thí nghiệm có tác dụng làm sạch dụng cụ, thiết bị bằng sóng siêu âm. Tránh được bể, hỏng dụng cụ, thiết bị khi làm sạch bằng tay.

  – Nhiệt độ hoạt động từ 30 đến 80°C với gia số 5°C
  – Thể tích: 3 lít
  – Tần số siêu âm: 37 kHz
  – Kích thước trong (WxDxH): rộng 240 x sâu 137 x cao 100mm
  – Kích thước ngoài (WxDxH): rộng 250 x sâu 120 x cao 220 mm

  Mã: SW3H Danh mục: ,

  Bể rửa siêu âm 45L – S 450 H(Elma- Đức)

  Bể rửa siêu âm S 450 H được sử dụng phòng thí nghiệm, y tế, phòng khám y khoa, nha khoa, sản xuất thủy tinh, đồng hồ, mắt kính, kim hoàn, trang sức, vàng bạc, đá quý, sản xuất xi măng, vật liệu…

  – Chức năng gia nhiệt: max. 80°C
  – Thể tích:45 lít
  – Kích thước bể: rộng 500 x sâu 300 x cao 300mm
  – Kích thước máy chính: rộng 615 x sâu 370 x cao 467mm

  Mã: S 450 H Danh mục: ,

  Bể rửa siêu âm 45L – SW45H (Nickel-Anh)

  Bể rửa siêu âm SW45H là thiết bị cần thiết cho phòng thí nghiệm có tác dụng làm sạch dụng cụ, thiết bị bằng sóng siêu âm. Tránh được bể, hỏng dụng cụ, thiết bị khi làm sạch bằng tay.

  – Nhiệt độ hoạt động từ 30 đến 80°C với gia số 5°C
  – Thể tích: 45 lít
  – Tần số siêu âm: 37 kHz
  – Kích thước trong (WxDxH): rộng 500 x sâu 300 x cao 300 mm
  – Kích thước ngoài (WxDxH): rộng 600 x sâu 370 x cao 467 mm

  Mã: SW45H Danh mục: ,

  Bể rửa siêu âm 6L – SW6H (Nickel-Anh)

  Bể rửa siêu âm SW6H là thiết bị cần thiết cho phòng thí nghiệm có tác dụng làm sạch dụng cụ, thiết bị bằng sóng siêu âm. Tránh được bể, hỏng dụng cụ, thiết bị khi làm sạch bằng tay.

  – Nhiệt độ hoạt động từ 30 đến 80°C với gia số 5°C
  – Thể tích: 6 lít
  – Tần số siêu âm: 37 kHz
  – Kích thước trong (WxDxH): rộng 310 x sâu 160 x cao 270mm
  – Kích thước ngoài (WxDxH): rộng 300 x sâu 150 x cao 150mm

  Mã: SW6H Danh mục: ,

  Bể rửa siêu âm 9.5L – S 100 H (Elma- Đức)

  Bể rửa siêu âm S 100 H s với các tính năng đặc biệt và tần số siêu âm 37 kHz sẽ đáp ứng lý tưởng cho tất cả các ứng dụng làm sạch khác nhau.

  – Chức năng gia nhiệt: max. 80°C
  – Thê tích: 9.5 lít
  – Kích thước bể: dài 300 x rộng 240 x cao 150mm
  – Kích thước máy chính: dài 365 x rộng 278 x cao 264mm

  Mã: S 100 H Danh mục: ,

  Bể rửa siêu âm 90L – SW90H (Nickel-Anh)

  Bể rửa siêu âm SW90H được sử dụng phòng thí nghiệm, y tế, phòng khám y khoa, nha khoa, sản xuất thủy tinh, đồng hồ, mắt kính, kim hoàn, trang sức, vàng bạc, đá quý, sản xuất xi măng, vật liệu…

  – Nhiệt độ hoạt động từ 30 đến 80°C với gia số 5°C
  – Thể tích: 90 lít
  – Kích thước trong (WxDxH): rộng 600 x sâu 500 x cao 300mm
  – Kích thước ngoài (WxDxH): rộng 715 x sâu 570 x cao 467 mm

  Mã: SW90H Danh mục: ,